SZUKAJ
»
  Login  
  Hasło  
  Zapisz się » Zapomniałem hasła »  »  
 
Zestaw LEP: Zestaw losowy (2011-09-03 20:31:42)

Rozwiązano: 2011-09-05 08:49:08

Twój wynik: 2/200 (1 %)


1. Wskaż zdanie fałszywe dotyczące wskazań do diagnostyki mikrobiologicznej biegunki bakteryjnej.
 • krwista biegunka
 • odwodnienie rzędu 5%
 • biegunka przewlekająca się
 • obecność dużej liczby leukocytów w kale
 • ciężki stan ogólny chorego

Uzasadnienie: U większości dzieci bez niedoboru odporności diagnostyka mikrobiologiczna biegunki nie jest konieczna, nie zmienia bowiem podstawowych zasad leczenia. Wskazania do diagnostyki mikrobiologicznej są następujące: * krwista biegunka * obecność dużej liczby leukocytów w kale * podejrzenie cholery * biegunka o bardzo ciężkim przebiegu (odwodnienie > 10% lub ciężki stan ogólny) * biegunka przewlekająca się (> 10-14 dni) * względy epidemiologiczne

Punkty: 0


2. Przyczyną ok.90% zakażeń bakteryjnych migdałków podniebiennych jest:
 • Streptococcus pyogenes
 • Haemophilus influenzae
 • Staphylococcus ureus
 • Klebsiella pneumoniae
 • Streptococcus viridans

Uzasadnienie: W ostrym zapaleniu migdałków podniebiennych, zakażenie bakteryjne jest przyczyną zapalenia tylko w 10-30% przypadków, a wśród szczepów patogennych dominuje paciorkowiec beta-hemolizujący grupy A - Streptococcus pyogenes, będący przyczyną ok. 90% wszystkich zakażeń bakteryjnych.

Punkty: 0


3. W leczeniu alergii na białka mleka krowiego nie stosuje się:
 • hydrolizatów serwatkowych
 • mieszanin wolnych aminokwasów
 • preparatów sojowych
 • mleka pasteryzowanego
 • diety eliminacyjnej

Uzasadnienie: Podstawą leczenia alergii pokarmowych jest dieta eliminacyjna, polegająca na trwałym lub czasowym usunięciu z diety szkodliwego lub źle tolerowanego składnika pokarmowego i wprowadzeniu na jego miejsce składników zastępczych, o równoważnych właściwościach odżywczych W leczeniu alergii na białka mleka krowiego – najczęstszej postaci alergii u małych dzieci – zastosowanie mają preparaty mlekozastępcze, do których należą hydrolizaty białkowe oraz preparaty sojowe.

Punkty: 0


4. Wskaż fałszywe stwierdzenie dotyczące zapaleń gardła i migdałków:
 • stan zapalny migdałków może się rozwijać w obrębie całego pierścienia limfatycznego gardła
 • stan zapalny migdałków może się rozwijać w poszczególnych skupiskach tkanki chłonnej gardła
 • złotym standardem w diagnostyce anginy paciorkowcowej jest wyhodowanie paciorkowca z wymazu z gardła z wykonaniem antybiogramu
 • na podstawie posiewu i testu antygenowego można odróżnić chorego na anginę paciorkowcową od nosiciela Streptococcus pyogenes, który zachorował na ostre wirusowe zapalenie gardła
 • nawracające zapalenia gardła są często wynikiem błędnej antybiotykoterapii

Uzasadnienie: Złotym standardem w diagnostyce anginy paciorkowcowej jest wyhodowanie paciorkowca z wymazu z gardła z wykonaniem antybiogramu. Wynik posiewu umożliwia identyfikację czynnika etiologicznego oraz określenie jego antybiotykowrażliwości. Jest także pomocny w razie niepowodzenia wdrożonej terapii empirycznej. Jeśli szybki test antygenowy nie wykazał obecności paciorkowców, nie jest konieczne wykonywanie posiewu. Ani na podstawie posiewu ani na podstawie testu antygenowego nie można wystarczająco dokładnie odróżnić chorego na anginę paciorkowcową od nosiciela Streptococcus pyogenes, który zachorował na ostre wirusowe zapalenie gardła.

Punkty: 0


5. Przeciwwskazaniem do szczepienia dziecka szczepionką BCG jest:
 • zakażenie wirusem HIV bez objawów AIDS
 • wystąpienie drgawek
 • mózgowe porażenie dziecięce
 • stan po splenektomii
 • zespół Downa

Uzasadnienie: Stan po splenektomii należy do trwałych przeciwwskazań do szczepienia BCG. Innym trwałym przeciwwskazaniem jest występowanie u dziecka pełnoobjawowego AIDS. Zakażenie wirusem HIV bez objawów AIDS, drgawki, mózgowe porażenie dziecięce oraz zespół Downa nie stanowią przeciwwskazania do szczepienia.

Punkty: 0


6. Wskaż prawdziwe stwierdzenie dotyczące reakcji anafilaktycznych:
 • ciężką anafilaksję zawsze poprzedzają objawy łagodne
 • najważniejszymi lekami są glikokortykosteroidy i leki przeciwhistaminowe
 • adrenalina jest zawsze skuteczna
 • po opanowaniu anafilaksji pacjentowi już nic nie grozi
 • anafilaksja jest ostrą, zagrażającą życiu reakcją, w której zazwyczaj, ale nie zawsze pośredniczy układ immunologiczny.

Uzasadnienie: Anafilaksja jest ostrą, zagrażającą życiu reakcją, w której zazwyczaj, ale nie zawsze, pośredniczy mechanizm immunologiczny. Tak zwane reakcje anafilaktoidalne, o identycznym obrazie klinicznym, wynikają z nagłego ogólnoustrojowego uwolnienia mediatorów z mastocytów i bazofilów w mechanizmie nieimmunologicznym.

Punkty: 0


7. Do typowych objawów choroby refluksowej nie należą:
 • nawracające wymioty
 • regurgitacje
 • spadek masy ciała
 • drażliwość u niemowląt
 • wymioty treścią żółciową

Uzasadnienie: Objawy choroby refluksowej przełyku: • Nawracające wymioty • Zmniejszenie lub niezadowalający przyrost masy ciała • Drażliwość u niemowląt • Regurgitacje • Zgaga lub ból w klatce piersiowej • Krwiste wymioty • Trudności z połykaniem lub odmawianie przyjmowania pokarmu • Bezdechy lub epizod jawnego zagrożenia życia • Świszczący oddech lub świst krtaniowy • Chrypka • Kaszel • Nietypowe ustawienie głowy i szyi (zespół Sandifera)

Punkty: 0


8. Które z miejsc pomiaru temperatury jest najmniej polecane w przypadku małych dzieci:
 • pachwina
 • ucho zewnętrzne
 • dół pachowy
 • odbytnica
 • jama ustna

Uzasadnienie: Pomiar temperatury w jamie ustnej wymaga współpracy z pacjentem. W przypadku małych dzieci współpraca ta jest utrudniona i mogą one rozgryźć termometr.

Punkty: 0


9. Wskaż zdanie fałszywe dotyczące biegunki osmotycznej:
 • w biegunce tej nie dochodzi do uszkodzenia błony śluzowej przewodu pokarmowego
 • w biegunce tej dochodzi do biernego przenikania wody do światła jelita
 • w wyniku głodzenia biegunka ustępuje
 • pułapka jonowa wynosi > 100 mOsm/kg
 • w biegunce tej objętość stolca jest zwiększona

Uzasadnienie: Biegunka osmotyczna - Biegunka sekrecyjna; Objętość stolca: zwiększona - bardzo duża, Głodzenie: bez biegunki - bez wpływu, Osmolalność stolca: prawidłowa/zwiększona - norma, Pułapka jonowa: >> 100 mOsm/kg - < 100 mOsm/kg W biegunce osmotycznej dochodzi do uszkodzenia błony śluzowej, wzrostu ciśnienia osmotycznego w świetle jelita oraz biernego przenikania wody do światła jelita. W biegunce sekrecyjnej nie dochodzi do uszkodzenia błony śluzowej, dochodzi zaś do aktywnej sekrecji wody i elektrolitów do światła jelita.

Punkty: 0


10. Objawy alergii pokarmowej dotyczą najczęściej:
 • przewodu pokarmowego
 • skóry
 • układu oddechowego
 • układu krążenia
 • układu moczowego

Uzasadnienie: Najczęściej objawami nietolerancji białek pokarmowych są: zapalenie odbytnicy (proctitis) lub odbytnicy i okrężnicy (proctocolitis) u niemowląt, enteropatia oraz zapalenie jelita cienkiego i okrężnicy (enterocolitis).

Punkty: 0


11. Jak długo goi się zwykle zmiana w miejscu szczepienia BCG?
 • nie dłużej niż 1 miesiąc
 • 2-5 miesięcy
 • 6-8 miesięcy
 • 9-10 miesięcy
 • zwykle przez około 1 rok czasu

Uzasadnienie: Jak wynika z obserwacji zmiana w miejscu szczepienia BCG goi się średnio przez 2-5 miesięcy.

Punkty: 0


12. Faza rehydratacji obejmuje pierwsze:
 • 4h
 • 6h
 • 8h
 • 12h
 • 24 h

Uzasadnienie: Faza rehydratacji obejmuje pierwsze 4 godziny. Nawadnianie dziecka doustnym płynem nawadniającym (DPN) w ciągu tych pierwszych 4 godzin wygląda następująco: Stopień odwodnienia Zalecana objętość DPN (doustnego płynu nawadniającego) < 5% 30-50 ml/kg/4h 5-10% 50-100 ml/kg/4h > 5% >100 ml/kg/4h Centers for Disease Control and Prevention 2003 American Academy of Pediatrics 2004

Punkty: 0


13. W diagnostyce encefalopatii niedotleniowo-niedokrwiennej nie stosuje się:
 • USG
 • KTG
 • EEG
 • MRI
 • badania izotopowe

Uzasadnienie: W ocenie zmian powstałych w ośrodkowym układzie nerwowym w przebiegu asfiksji pomocne są: badanie EEG i badania obrazowe mózgu (USG, MRI, TK badania izotopowe). Badanie kardiotokograficzne (KTG) jest wskaźnikiem zagrożenia płodu, a nie metodą oceny powstałych uszkodzeń.

Punkty: 0


14. W ocenie przebytego niedotlenienia wewnątrzmacicznego nie stosuje się:
 • oceny parametrów równowagi kwasowo-zasadowej we krwi pępowinowej
 • skali Apgar
 • oceny stężenia kwasu moczowego we krwi pępowinowej
 • KTG
 • konieczność podjęcia resuscytacji oddechowej

Uzasadnienie: U noworodka w ocenie przebytego niedotlenienia wewnątrzmacicznego stosuje się przeważnie skalę Apgar, parametry równowagi kwasowo-zasadowej i stężenie kwasu mlekowego we krwi pępowinowej. Kryteriami diagnostycznymi przebytego niedotlenienia są: konieczność podjęcia resuscytacji oddechowej, kwasica metaboliczna o pH <7,1 i niedobór zasad (powyżej -12 mEq/l oraz podwyższone stężenie kwasu mlekowego (powyżej 60 mg/dl ) we krwi pępowinowej. Badanie kardiotokograficzne służy do oceny stanu płodu i jest wskaźnikiem zagrożenia wystąpienia niedotlenienia.

Punkty: 0


15. Atopia to:
 • obiektywnie powtarzalne objawy, wywołane przez ekspozycję na określony bodziec, obecny w dawce tolerowanej przez zdrowe osoby
 • osobnicza lub rodzinna predyspozycja do produkowania przeciwciał klasy IgE w odpowiedzi na niskie dawki alergenów
 • reakcja nadwrażliwości zapoczątkowana przez mechanizmy immunologiczne
 • ciężka, zagrażająca życiu, uogólniona lub systemowa reakcja nadwrażliwości
 • żadna z powyższych

Uzasadnienie: Atopia oznacza osobniczą lub rodzinną predyspozycję do produkowania przeciwciał klasy IgE w odpowiedzi na niskie dawki alergenów, zwykle białek, oraz do rozwoju typowych objawów, takich jak astma, nieżyt nosa i spojówek lub wyprysk/zapalenie skóry. Pierwszą manifestacją atopii w wieku dziecięcym są objawy „alergiczne”, takie jak biegunka czy wysypki skórne, a odpowiedzialne na te objawy przeciwciała IgE mogą zostać wykryte dopiero później. Należy zachować ostrożność w używaniu pojęcia „atopii” do czasu wykrycia swoistych IgE.

Punkty: 0


16. Do działań w zakresie profilaktyki pierwotnej alergii zaliczamy wszystkie, oprócz:
 • wyłączne karmienie naturalne do 4-6 miesiąca życia
 • eliminacja dymu tytoniowego
 • ograniczenie ekspozycji na czynniki silnie alergizujące i drażniące
 • profilaktyka otyłości
 • stosowanie powłoczek na materace i poduszki nieprzepuszczających alergenów roztoczy

Uzasadnienie: Stosowanie powłoczek na materace i poduszki nieprzepuszczających alergenów roztoczy zaliczamy do działań w zakresie profilaktyki wtórnej.

Punkty: 0


17. Polskie Rekomendacje 2003 zalecają jako leczenie skorygowane np. w przypadku nawrotu ostrego zapalenia ucha środkowego:
 • amoksycylinę
 • metronidazol
 • cefalosporyny II generacji
 • klarytromycynę
 • azytromycynę

Uzasadnienie: Leczenie podstawowe: Amoksycylina: < 12 r.ż. 80-90 mg/kg/dobę w 2 dawkach przez 5-7 dni; dzieci starsze 1500-2000 mg 2x/24h przez 5-7 dni. Leczenie skorygowane: amoksycylina/kwas klawulanowy 1000-2000 mg w stosunku 7:1 2x/24h przez 5-7 dni, cefalosporyny II generacji: cefuroksym < 12 r.ż. 30 mg/kg m.c./24h w 2 dawkach przez 3 dni; dzieci starsze 1000 mg/24h przez 3 dni. Źródło: Polskie Rekomendacje 2003 powstałe w wyniku ustaleń Polskiej Grupy Roboczej ds. Opracowania Rekomendacji i Standardów Profilaktyki i Racjonalnej Terapii Zakażeń oraz Zespołu Recenzujących Ekspertów.

Punkty: 0


18. Optymalne monitorowanie stężenia hemoglobiny glikowanej u 6-letniego dziecka z cukrzycą typu 1 powinno opierać się na pomiarach HbA1c:
 • raz w roku
 • 4-6 razy do roku
 • co miesiąc
 • raz na dwa lata w zależności od tempa wzrostu dziecka
 • pomiar ten u małych dzieci nie odzwierciedla wyrównania cukrzycy

Uzasadnienie: Hemoglobina glikowana powstaje poprzez wiązanie glukozy z cząsteczką hemoglobiny (N-końcowej grupy aminowej łańcucha β globiny) podczas cyklu życiowego krwinki czerwonej. Monitorowanie HbA1c jest najbardziej przydatną metodą długoterminowej kontroli metabolicznej cukrzycy zarówno u dorosłych jak i u dzieci. Absolutnym minimum jest wykonywanie pomiaru HbA1c raz do roku, jednak przy dostępności tej metody powinno być ono wykonywane 4-6 razy do roku. Prawidłowa jest więc odpowiedź B.

Punkty: 0


19. Najczęstszą postacią alergii pokarmowej u małych dzieci jest:
 • alergia na białka jaja kurzego
 • alergia na białka mleka krowiego
 • alergia na owoce
 • alergia na mięso
 • alergia na psiankowate

Uzasadnienie: Białko mleka krowiego jest najważniejszym i jednocześnie podstawowym składnikiem pokarmowym w tym wieku, a więc tym samym, głównym potencjalnym alergenem, mogącym wywoływać nieprawidłowe reakcje immunologiczne.

Punkty: 0


20. Terapię empiryczną ostrej biegunki u dzieci do czternastego roku życia zacząć należy od:
 • norfloksacyny
 • cegtriaksonu
 • amoksycyliny z kwasem klawulanowym
 • metronidazolu
 • kotrimoksazolu

Uzasadnienie: Terapię empiryczną u dzieci do czternastego roku życia zacząć należy od kotrimoksazolu w ilości 5-10 mg/kg mc/24h w dwóch dawkach przez trzy do pięciu dni. U młodzieży powyżej czternastego roku życia i dorosłych terapią pierwszego rzutu są fluorochinolony drugiej generacji przez trzy do pięciu dni.

Punkty: 0


21. W jakim czasie od ustąpienia objawów choroby zakaźnej można bezpiecznie zaszczepić dziecko szczepionką BCG?
 • 1 tydzień
 • 2 tygodnie
 • 4 tygodnie
 • 2 miesiące
 • 6 miesięcy

Uzasadnienie: Według zaleceń dziecko może być bezpieczne zaszczepione szczepionką BCG po upływie 4 tygodni od ustąpienia objawów choroby zakaźnej.

Punkty: 0


22. Przeciwbólową dawką paracetamolu jest:
 • 15 mg/kg m.c. jednorazowo p.r. u dzieci > 12 r.ż.
 • 30 mg/kg m.c. jednorazowo p.o. u dzieci < 12 r.ż.
 • 25 mg/kg m.c. podawane co 4h p.r. u dzieci < 12 r.ż.
 • 5 mg/kg m.c. podawane co 4h p.o. u dzieci > 12 r.ż.
 • 5 mg/kg m.c. podawane co 4h p.r. u dzieci < 12 r.ż.

Uzasadnienie: Ponieważ ból w ostrym zapaleniu ucha środkowego może być bardzo intensywny, paracetamol powinien być stosowany w dawkach maksymalnych, tj. u dzieci w dawce doustnej 15 mg/kg m.c. lub, doodbytniczej 25 mg/kg m.c., podawanych regularnie co 4 godziny, tak aby nie przekroczyć dobowej doustnej dawki 90 mg/kg lub doodbytniczej 150 mg/kg.

Punkty: 0


23. Wskaż zdanie fałszywe dotyczące wskazań do diagnostyki mikrobiologicznej biegunki bakteryjnej.
 • obecność dużej liczby leukocytów w kale
 • odwodnienie ok. 5%
 • względy epidemiologiczne
 • biegunka przewlekająca się
 • podejrzenie cholery

Uzasadnienie: U większości dzieci bez niedoboru odporności diagnostyka mikrobiologiczna biegunki nie jest konieczna, nie zmienia bowiem podstawowych zasad leczenia. Wskazania do diagnostyki mikrobiologicznej są następujące: krwista biegunka, obecność dużej liczby leukocytów w kale, podejrzenie cholery, biegunka o bardzo ciężkim przebiegu (odwodnienie > 10% lub ciężki stan ogólny), biegunka przewlekająca się (> 10-14 dni), względy epidemiologiczne.

Punkty: 0


24. Wskaż stwierdzenie błędne dotyczące przerostowego zwężenia odźwiernika u niemowląt:
 • jednym z objawów są „chlustające wymioty”
 • prowadzi do odwodnienia
 • występuje najczęściej między 3 tygodniem a 3 miesiącem życia
 • dotyczy głównie dziewczynek
 • w przebiegu choroby wystąpić mogą „stolce głodowe”

Uzasadnienie: Zwężenie odźwiernika występuje z częstością 1:300 – 1:1000 urodzeń, 4 razy częściej u chłopców niż u dziewcząt.

Punkty: 0


25. Poikilocytoza to obecność we krwi obwodowej:
 • erytrocytów o różnej wielkości
 • schizocytów
 • erytrocytów o różnych kształtach
 • ciałek Heinza w erytrocytach
 • dużych okrągłych erytrocytów

Uzasadnienie: Poikilocytoza to jednoczesne występowanie we krwi różnokształtnych erytrocytów.

Punkty: 0


26. Najbardziej charakterystyczny objaw pylorostenozy u niemowląt to:
 • chlustające wymioty
 • zaparcie
 • kwasica
 • żółtaczka
 • wymioty krwawe

Uzasadnienie: Pylorostenoza, czyli przerostowe zwężenie odźwiernika charakteryzuje się występowaniem chlustających, obfitych wymiotów występujących bezpośrednio lub do ½ godziny po posiłku. Wymioty mogą zawierać domieszkę krwi. Stolce w początkowym etapie mogą być prawidłowe, potem stają się zaparte, skąpe - głodowe.

Punkty: 0


27. W etiopatogenezie alergii:
 • kluczowe w rozwoju alergii jest zaburzenie równowagi pomiędzy dwiema populacjami limfocytów pomocniczych – Th1 i Th2, na korzyść limfocytów Th2
 • u osób z alergią odsetek limfocytów Th2 swoistych po 5. roku życia spada, a odpowiedź na alergen ulega nasileniu
 • kontakt we wczesnym okresie po urodzeniu z czynnikiem infekcyjnym zaburza równowagę między cytokinami Th1 i Th2, co sprzyja alergizacji
 • kontakt we wczesnym okresie po urodzeniu z czynnikiem infekcyjnym może nasilać odpowiedź Th2
 • wszystkie twierdzenia są prawdziwe

Uzasadnienie: Za kluczowe w rozwoju alergii uważa się zaburzenie równowagi pomiędzy dwiema populacjami limfocytów pomocniczych – Th1 i Th2, na korzyść limfocytów Th2. Czynniki infekcyjne np. endotoksyny bakteryjne, między innymi, poprzez aktywację odpowiednich receptorów na komórkach prezentujących antygen w błonach śluzowych, stymulują rozwój limfocytów o profilu cytokinowym Th1. Kontakt z czynnikiem infekcyjnym we wczesnym okresie po urodzeniu powoduje nasilenie produkcji tych cytokin i może zahamować odpowiedź Th2 przywracając równowagę między cytokinami Th1 i Th2, co chroni przed alergizacją.

Punkty: 0


28. Żywe atenuowane mikroorganizmy nie występują w szczepionce przeciwko:
 • odrze
 • różyczce
 • H.influenzae typu b
 • żółtej febrze
 • ospie wietrznej

Uzasadnienie: Szczepionki, w których obecne są żywe mikroorganizmy mogą zawierać naturalne - odzwierzęce drobnoustroje o zmniejszonej zjadliwości (np. ospa prawdziwa, gruźlica-BCG) lub atenuowane (np. poliomyelitis-Sabin, odra, różyczka, świnka, żółta febra, ospa wietrzna, rotawirusy). Szczepionka przeciw H.influenzae typu b należy do tzw. szczepionek rekombinowanych, które w swoim składzie zawierają odpowiadający za uodpornienie antygen lub antygeny drobnoustroju chorobotwórczego.

Punkty: 0


29. Który z parametrów płynu nie jest typowy dla wysiękowego gruźliczego zapalenia opłucnej?
 • płyn jest bogatoprątkowy
 • poziom deaminazy adenozyny jest wysoki
 • poziom LDH jest wysoki
 • w osadzie przeważają komórki jednojądrzaste
 • odczyn płynu jest zasadowy

Uzasadnienie: Płyn w wysiękowym gruźliczym zapaleniu opłucnej jest przejrzysty, opalizujący, żółty lub żółto-bursztynowy. Próba Rivalty jest dodatnia. Poziom białka wynosi powyżej 3 g%, ciężar właściwy powyżej 1016 g/cm3. Płyn ma odczyn zasadowy. Poziom deaminazy adenozyny, ADA, jest wysoki, poziom LDH jest znacznie podwyższony i wynosi najczęściej powyżej 4500j. Osad płynu jest limfocytarny. 80 –90 % komórek stanowią komórki jednojądrzaste. Płyn z jamy opłucnej jest skąpoprątkowy.

Punkty: 0


30. W przypadku ryzyka wystąpienia niedotlenienia okołoporodowego postępowanie lecznicze nie obejmuje:
 • wsparcia oddechowego
 • natychmiastowej indukcji porodu
 • uzupełnienia płynów w przypadku hipowolemii
 • restrykcji płynowych
 • podanie katecholamin

Uzasadnienie: Postępowanie terapeutyczne w przypadku wystąpienia niedotlenienia okołoporodowego należy rozpocząć od przywrócenia podstawowych funkcji życiowych – oddechu i krążenia. W przypadku rozpoznania hipowolemii należy wypełnić łożysko naczyniowe. W tym celu najchętniej stosuje się krystaloidy, a w dalszej kolejności koloidy 10-20 ml/kg a w sytuacjach uzasadnionych masę erytrocytarna. W następnej kolejności można podać katecholaminy. Ważne jest kontrolowanie i utrzymanie diurezy. W czasie pierwszych 24-48 godzin należy prowadzić bilans płynów. Często potrzebne są restrykcje podaży w granicach 50-60 ml/kg/dobę oraz monitorowanie i w razie potrzeby korekta poziomu elektrolitów i glukozy.

Punkty: 0


31. U dziecka pomiar temperatury w odbytnicy charakteryzuje się tym, że:
 • temperatura zmierzona w odbytnicy jest niższa temperatura zmierzona niż pod pachą
 • temperatura zmierzona w odbytnicy jest wyższa o ok. 0,5-1 oC od temperatury mierzonej pod pachą
 • pomiar w tej okolicy nie powinien być przeprowadzany u małych dzieci
 • czas trwania pomiaru temperatury w odbytnicy to 10 min.
 • najczęściej do pomiaru temperatury w tej okolicy stosuje się termometry elektroniczne

Uzasadnienie: Odbytnica jest miejscem, w którym odnotowujemy najwyższe temperatury ze wszystkich miejsc jej pomiaru w obrębie ciała. Temperatura w obrębie odbytu jest wiarygodnym przybliżeniem temperatury wewnątrzustrojowej tylko wówczas, gdy pacjent znajduje się w stanie termicznej równowagi. U małych dzieci pomiar należy wykonywać ostrożnie, tak aby nie uszkodzić śluzówki odbytnicy.

Punkty: 0


32. U dziecka, które miało kontakt z osobą dorosłą chorą na gruźlicę, odczyn tuberkulinowy wynosi 8 mm. W wykonanych badaniach nie stwierdza się zmian narządowych. Co należy zrobić w tej sytuacji?
 • nic, sytuacja ta nie wymaga interwencji
 • powtórzyć odczyn tuberkulinowy za około 1 miesiąc
 • włączyć leczenie izoniazydem przez okres 3 miesięcy
 • włączyć leczenie izoniazydem przez okres 6 miesięcy
 • włączyć pełne leczenie przeciwprątkowe 3 lekami

Uzasadnienie: U dziecka, które miało kontakt z osobą dorosłą chorą na gruźlicę, ma ujemną próbę tuberkulinową i nie ma zmian narządowych powinno być leczone izoniazydem przez okres 3 miesięcy. Postępowanie takie nazywamy chemioprewencją.

Punkty: 0


33. Najczęstszą niedokrwistością u dzieci jest:
 • hipoplastyczna Blackfana-Diamonda
 • hemolityczna spowodowana sferocytozą wrodzoną
 • niedoborowa z niedoboru żelaza
 • niedoborowa z niedoboru kwasu foliowego
 • hemolityczna spowodowana defektem hemoglobiny

Uzasadnienie: Niedokrwistość to zespół objawów chorobowych, który polega na stwierdzeniu niższych od normy wartości hemoglobiny i erytrocytów i ich następstw. Niedobór żelaza jest najczęstszym niedoborem żywieniowym występującym u dzieci i najczęstszą przyczyną niedokrwistości.

Punkty: 0


34. Przeciwgorączkową dawką paracetamolu jest:
 • 1-5 mg/kg m.c. podane jednorazowo p.o.
 • 10-15 mg/kg m.c. podane jednorazowo p.o. u dziecka <12 r.ż.
 • 10-15 mg/kg m.c. podane jednorazowo p.r. u dziecka <12 r.ż.
 • 10-15 mg/kg m.c. podane jednorazowo p.r. u dziecka >12 r.ż.
 • 15-20 mg/kg m.c. podane jednorazowo p.r.

Uzasadnienie: Dawkowanie paracetamolu: Dzieci < 12 r.ż. - 10-15 mg/kg m.c./24h p.o.; 20-30 mg/kg m.c./dawkę p.r. Dzieci > 12 r.ż. - 750-1000 mg/dawkę p.o. (max 4,0 g/24h); 1500-2000 mg/dawkę p.r. (max. 8,0 g/24h)

Punkty: 0


35. Efekt pułapowy oznacza:
 • brak skuteczności leczenia przeciwbólowego
 • zwiększoną skuteczność leczenia przeciwbólowego przy stosowaniu dawek leków wyższych nich maksymalne
 • brak zwiększania działania przeciwbólowego przy podawaniu dawki leku większej od optymalnej
 • maksymalną dawkę leku przeciwbólowego jaką może przyjąć pacjent
 • działanie niepożądane powstałe w wyniku przyjmowania opioidowych leków przeciwbólowych

Uzasadnienie: Efekt pułapowy dotyczy takich leków przeciwbólowych jak słabe opioidy np. kodeina i niesteroidowe leki przeciwzapalne np. paracetamol. Nie dotyczy on silnych leków opiodowych takich jak morfina i fentanyl co oznacza, że skuteczną dawką przeciwbólową tych leków jest ta, która jest dawką działającą.

Punkty: 0


36. Suplementacja której witaminy jest niezbędna przy leczeniu izoniazydem?
 • tiaminy
 • ryboflawiny
 • pirydoksyny
 • cyjanokobalaminy
 • kwasu foliowego

Uzasadnienie: Zgodnie z zaleceniami leczenie izoniazydem wymaga suplementacji witaminą B6, pirydoksyną.

Punkty: 0


37. Odczyn tuberkulinowy o średnicy nacieku 7 mm i typie IV według skali Edwardsa-Palmera świadczy najprawdopodobniej o:
 • masywnej infekcji prątkiem
 • zakażeniu prątkiem zakaźnym
 • odczynie poszczepiennym
 • stałym kontakcie z niewielkimi dawkami prątków
 • interpretacja wyniku jest niejasna, należy powtórzyć badanie na drugim przedramieniu

Uzasadnienie: Odczyn tuberkulinowy, odczytywany po 72 godzinach od jego wykonania, o średnicy większej niż 6 mm uznaje się za dodatni, zaś o średnicy większej niż 16 mm za zakażeniowy. Dodatkowo do oceny nacieku stosuje się skalę Edwardsa-Palmera. Typ I według tej skali określa naciek spoisty, dobrze wyczuwalny, dobrze odgraniczony od otoczenia, typ IV naciek rozlany, mało spoisty i trudny do oznaczenia rozmiarów. Typ II i III to nacieki pośrednie. Odczyny I I II uważa się za charakterystyczne dla odczynów zakażeniowych (pozakaźnych), natomiast odczyny III i IV dla odczynów poszczepiennych. W przypadku masywnej infekcji prątkiem obserwuje się zwykle zerowy odczyn tuberkulinowy

Punkty: 0


38. Hydrolizaty białkowe:
 • nie są produktem mlekozastępczym
 • mają podwyższone właściwości uczulające
 • najczęściej są produkowane z soi
 • stosowane w leczeniu alergii pokarmowej powinny mieć znaczny stopień hydrolizy
 • są stosowane tylko u dzieci z enteropatią

Uzasadnienie: W leczeniu alergii pokarmowej należy stosować hydrolizaty białkowe znacznego stopnia lub mieszanki aminokwasów.

Punkty: 0


39. Zjawisko brzasku – wybierz prawidłowe:
 • nie występuje u zdrowych dzieci
 • jest szczególnie zaznaczone w okresie niemowlęcym
 • jest uwarunkowane nocnym wydzielaniem hormonu wzrostu
 • niedobór insuliny łagodzi jego rozmiary
 • żadne ze stwierdzeń nie jest prawidłowe

Uzasadnienie: Zjawisko brzasku polega na zwiększaniu się stężenia glukozy we krwi przed świtem, tj. ok. godziny 5 rano. Stężenie glukozy podwyższane jest za sprawą hormonu wzrostu, którego szczyt wydzielania przypada na godziny nocne. Występuje ono zarówno u zdrowych jak i u chorych na cukrzycę, u których jednak hiperglikemia nasilana jest przez niedobór insuliny. Na szczególnie wysokie wzrosty glikemii narażone są dzieci w okresie pokwitania (ponownie rola GH). Prawidłowa jest odpowiedź c.

Punkty: 0


40. Do lekarza rodzinnego zgłosiła się matka z 6 letnią córką szczepioną 2 miesiące temu szczepionką BCG. W badaniu przedmiotowym uwagę zwraca duży ropień podskórny w miejscu szczepienia oraz powiększone węzły chłonne pachowe po stronie lewej. Poza tym w badaniu bez odchyleń. Co należy zrobić w tej sytuacji?
 • nic, sytuacja ta nie wymaga interwencji
 • zalecić stosowanie antybiotyku miejscowo
 • zalecić odkażanie zmiany roztworem jodyny
 • włączyć leczenie przeciwprątkowe
 • skierować pacjenta do szpitala

Uzasadnienie: Duże ropnie w miejscu szczepienia oraz zmiany w okolicznych węzłach chłonnych to tzw. niepożądane odczyny poszczepienne. Niepożądanymi odczynami poszczepiennymi mogą być również: owrzodzenie w miejscu szczepienia o średnicy > 10 mm u niemowląt oraz > 20 mm u starszych dzieci utrzymujące się powyżej 2 miesięcy, ropnie podskórne, uogólniony rozsiew prątków (prosówka, BCG-itis), osteitis BCG oraz zmiany w innych narządach i tkankach. Należy pamiętać, że jedynie uogólniony rozsiew prątków wymaga natychmiastowej hospitalizacji i leczenia, natomiast powikłania miejscowe jak i zmiany w okolicznych węzłach chłonnych nie wymagają żadnego leczenia ani zwolnienia dziecka z innych szczepień.

Punkty: 0


41. W przypadku wystąpienia gorączki:
 • podstawą leczenia jest blokowanie syntezy prostaglandyn
 • głównymi lekami są antybiotyki
 • zawsze należy dążyć do natychmiastowego obniżenia temperatury
 • rozpoznanie toru gorączki ma kluczowe znaczenie dla postępowania
 • najdokładniejszym sposobem pomiaru jest zastosowanie termometrów paskowych

Uzasadnienie: Prostaglandyny E2 oraz serii G2 pełnią główną rolę w oddziaływaniu cytokin pirogennych na ośrodki termoregulacyjne w podwzgórzu. Ich synteza zachodzi przy pomocy cyklooksygenazy COX1 i COX2, których działanie blokują paracetamol i niesteroidowe leki przeciwzapalne.

Punkty: 0


42. Zgodnie z nowymi zaleceniami GINA 2006 w leczeniu astmy u dzieci nie mają zastosowania:
 • preparaty teofiliny o przedłużonym uwalnianiu
 • kromony
 • leki przeciwleukotrienowe
 • β-2 mimetyki krótkodziałające
 • glikokortykosteroidy wziewne

Uzasadnienie: Nowe zalecenia GINA 2006 całkowicie eliminują z leczenia astmy oskrzelowej kromony i preparaty nedokromilu sodu.

Punkty: 0


43. Wskaż zdanie fałszywe dotyczące zarażenia tasiemcami:
 • samica tasiemca uzbrojonego składa jaja w okolicy odbytu
 • człowiek może być żywicielem pośrednim dla tasiemca uzbrojonego
 • jaja inwazyjne tasiemców zachowują żywotność i zdolność zarażania przez ponad rok
 • tasiemce mogą przeżyć nawet do kilkudziesięciu lat
 • ryzyko zarażenia tasiemcem jest znacznie większe w krajach o ciepłym klimacie

Uzasadnienie: Tasiemce należą do obojnaków. Każdy z segmentów pasożyta zawiera własne organy reprodukcyjne. Dojrzałe, końcowe człony tasiemców zawierają tysiące jaj. Człony te wydalane są z kałem w całości. Tasiemce potrzebują do pełnego rozwoju 2 żywicieli – pośredniego i ostatecznego. W organizmie żywiciela pośredniego np. świni, połknięte jaja przekształcają się w larwy, które przenikają przez błonę śluzową jelita do krwi, następnie przenoszone są do różnych tkanek, gdzie tworzą po około pół roku wągry. Żywiciel ostateczny, którym najczęściej jest człowiek, zaraża się przez zjedzenie surowego lub niedogotowanego mięsa, zawierającego formy larwalne. W jelicie żywiciela ostatecznego pasożyty mogą przeżyć od kilku do kilkudziesięciu lat. Jajo inwazyjne po wydostaniu się z członu macicznego odznacza się dużą wytrzymałością na działanie czynników zewnętrznych. W polskich warunkach klimatycznych może zachować żywotność i zdolność zarażenia żywiciela pośredniego przez ponad rok. Na szczególną uwagę zasługuje fakt, że dla tasiemca uzbrojonego człowiek może być żywicielem pośrednim, wywołując chorobę zwaną wągrzycą, stanowiącą osobny problem kliniczny i terapeutyczny. Tasiemczyce występują na całym świecie. Ryzyko zarażenia jest jednak znacznie większe w krajach o ciepłym klimacie i w tych, gdzie istnieje zwyczaj spożywania surowego lub niedogotowanego mięsa.

Punkty: 0


44. O dojrzewaniu płciowym przedwczesnym, mówimy gdy:
 • u 11-latka dochodzi do mutacji
 • u 12-latki powiększają się sutki
 • u 5-latka występuje zainteresowanie płcią przeciwną
 • u 6-latki występuje charakterystyczny typ owłosienia oraz trzeciorzędowe cechy płciowe
 • u 15-latka nastąpiła inicjacja seksualna

Uzasadnienie: Dojrzewanie płciowe przedwczesne to zaburzenie rozwojowe, które polega na występowaniu charakterystycznego typu owłosienia oraz trzeciorzędowych cech płciowych przed 9 rokiem życia u dziewcząt oraz 10 rokiem życia u chłopców. Może być ono uwarunkowane genetycznie, hormonalnie albo jatrogennie.

Punkty: 0


45. Do dużych kryteriów Martineza zaliczamy:
 • eozynofilię > 5%
 • astmę występującą u rodziców dziecka
 • katar bez cech zakażenia
 • świszczący oddech bez cech zakażenia
 • płeć męską

Uzasadnienie: Kryteria Martineza mogą być użyteczne i pomocne jako pewien dodatkowy schemat postępowania w celu upewnienia się co do podejrzenia astmy u małych dzieci z objawami nawracających epizodów duszności. Główną siłą tego algorytmu postępowania jest stwierdzenie dwóch pierwszych kryteriów dużych i ewentualne potwierdzanie kryteriów mniejszych. Duże kryteria wg Martineza: • hospitalizacja z powodu obturacyjnego zapalenia oskrzeli lub zapalenia oskrzelików • co najmniej 3 epizody świstu wydechowego w przebiegu zakażenia w ciągu ostatnich 6 miesięcy • astma u rodziców • współwystępowanie atopowego zapalenia skóry Małe kryteria wg Martineza: • katar bez objawów zakażenia • świszczący oddech bez cech zakażenia • eozynofilia >5% • płeć męska

Punkty: 0


46. Wnętrostwo charakteryzują poniższe twierdzenia za wyjątkiem:
 • w jądrze niezstąpionym nowotwór może rozwinąć się w każdym wieku
 • wnętrostwo jednego jądra podnosi ryzyko wystąpienia nowotworu drugiego jądra
 • prawidłowo leczone nie podnosi ryzyka rozwoju nowotworu złośliwego jądra
 • spermatogeneza w jądrze niezstąpionym może być upośledzona
 • sprowadzenie jądra do moszny przed 2 rokiem życia poprawia jakość nasienia

Uzasadnienie: Częstsze występowanie nowotworów jądra obserwowano u mężczyzn, których ojcowie mieli wnętrostwo. Ryzykiem choroby objęte jest zarówno jądro niezstąpione, jak i przeciwległe. W przypadku stwierdzania wnętrostwa prawdopodobieństwo wystąpienia nowotworu w przeciwległym jądrze wynosi 23%. Operacyjne sprowadzenie jądra do moszny, tzw. orchidopeksja, nie zmniejsza ryzyka rozwinięcia się w nim nowotworu, ale ułatwia obserwację. Ponadto wykonanie zabiegu przed ukończeniem 2 roku życia zmniejsza ryzyko wystąpienia w jądrze zmian wstecznych.

Punkty: 0


47. Dzienne zapotrzebowanie na żelazo u dziewcząt w okresie dojrzewania wynosi:
 • 2 mg
 • 4 mg
 • 5 mg
 • 7-10 mg
 • 15 mg

Uzasadnienie: Niemowlęta między 6-12 m.ż. potrzebują dziennie około 12 mg żelaza, dzieci między 1-12 r.ż. 7-10 mg, dorastający chłopcy 11 mg, a dziewczęta w okresie dojrzewania 15 mg żelaza, z tego należy pamiętać, że zostaje wchłonięte tylko około 10%.

Punkty: 0


48. Wskaż twierdzenie fałszywe:
 • w przypadku korzystania z mleka modyfikowanego w proszku, świeżą porcję mieszanki należy przygotować przed każdym karmieniem
 • porcję mieszanki pozostałą po karmieniu można wykorzystać w czasie następnego, jeżeli dziecko jest zdrowe
 • mieszanek mlecznych nie należy przetrzymywać w podgrzewaczach
 • bezpośrednio przed karmieniem można dodać do proszku podgrzaną wodę przechowywaną w termosie
 • pozostałość po karmieniu należy wyrzucić

Uzasadnienie: Zalecenia Komitetu Żywienia Europejskiego Towarzystwa Gastroenterologii, Hepatologii i Żywienia Dzieci ESPGHAN dotyczące przygotowywania mieszanek odżywczych w warunkach domowych: w przypadku korzystania z mleka modyfikowanego w proszku należy przygotować świeżą porcję mieszanki przed każdym karmieniem; pozostałości po każdym karmieniu należy wyrzucić i nie stosować w czasie następnego karmienia; nie należy przetrzymywać mieszanek mlecznych w termosach lub podgrzewaczach do butelek; można przechowywać podgrzaną wodę w termosie i dodać do niej proszek bezpośrednio przed karmieniem.

Punkty: 0


49. Wskaż nieprawidłowe stwierdzenie dotyczące ostrej białaczki limfoblastycznej (ALL):
 • może wywodzić się z linii komórkowej limfocytów T
 • największa liczba przypadków występuje między 3 a 6 r. ż.
 • badaniem decydującym o rozpoznaniu jest cytometria przepływowa
 • niekorzystnym czynnikiem rokowniczym jest obecność translokacji t(9:22)
 • podstawą leczenia jest wielolekowa chemioterapia

Uzasadnienie: Badaniem decydującym o rozpoznaniu białaczki jest obraz szpiku kostnego, w którym stwierdza się jednorodny rozplem komórek nowotworowych.

Punkty: 0


50. Martwych pełnych komórek drobnoustroju nie zawiera szczepionka przeciwko:
 • wściekliźnie
 • hepatitis A
 • poliomyelitis (Salk)
 • H.influenzae typu b
 • cholerze

Uzasadnienie: Wśród szczepionek zawierających martwe pełne komórki drobnoustroju znajdują się: przeciwwirusowe, np. poliomyelitis (Salk), wścieklizna, hepatitis A oraz przeciwbakteryjne, jak np. krztusiec, dur brzuszny, cholera, dżuma. Szczepionka przeciw H.influenzae typu b należy do tzw. szczepionek rekombinowanych, które w swoim składzie zawierają odpowiadający za uodpornienie antygen lub antygeny drobnoustroju chorobotwórczego.

Punkty: 0


51. Jednostką chorobową, z którą najczęściej różnicuje się refluks żołądkowo-przełykowy u niemowląt jest:
 • alergia na białko mleka krowiego
 • rak przełyku
 • polekowe zapalenie przełyku
 • choroba wrzodowa żołądka
 • rozlany skurcz przełyku

Uzasadnienie: Refluks żołądkowo-przełykowy najczęściej różnicuje się u niemowląt z alergią na białka mleka krowiego. Bardzo przydatna w różnicowaniu tych dwóch jednostek chorobowych jest dieta hipoalergenowa.

Punkty: 0


52. Dzienne zapotrzebowanie na żelazo dzieci między 1-12 r.ż. wynosi:
 • 1 mg
 • 2 mg
 • 3 mg
 • 4 mg
 • 7-10 mg

Uzasadnienie: Niemowlęta między 6-12 m.ż. potrzebują dziennie około 12 mg żelaza, dzieci między 1-12 r.ż. 7-10 mg, dorastający chłopcy 11 mg, a dziewczęta w okresie dojrzewania 15 mg żelaza, z tego należy pamiętać, że zostaje wchłonięte tylko około 10%.

Punkty: 0


53. Wskaż zdanie fałszywe dotyczące pylorostenozy u niemowląt:
 • niemowlę wymiotuje chlustająco
 • dziecko oddaje stolce głodowe
 • w wymiocinach może pojawić się krew
 • leczenie w każdym przypadku ma charakter zachowawczy
 • mogą wystąpić zaparcia

Uzasadnienie: Pylorostenoza, czyli przerostowe zwężenie odźwiernika charakteryzuje się występowaniem chlustających, obfitych wymiotów występujących bezpośrednio lub do ½ godziny po posiłku. Wymioty mogą zawierać domieszkę krwi. Stolce w początkowym etapie mogą być prawidłowe, potem stają się zaparte, głodowe. Dziecko z takim rozpoznaniem wstępnym należy skierować do szpitala. Zwykle konieczna jest operacja.

Punkty: 0


54. Wskaż stwierdzenie fałszywe dotyczące hemosyderyny:
 • hemosyderyna jest białkiem magazynującym żelazo
 • uruchomienie żelaza zmagazynowanego w hemosyderynie nie jest możliwe
 • żelazo zmagazynowane w hemosyderynie uwalnia się powoli
 • prawdopodobnie hemosyderyna jest nierozpuszczalną formą ferrytyny
 • zmagazynowana jest głównie w wątrobie i śledzionie

Uzasadnienie: Hemosyderyna jest białkiem należącym do metaloprotein, magazynującym żelazo. Zmagazynowana jest głównie w wątrobie i śledzionie. Prawdopodobnie jest produktem częściowej degradacji ferrytyny. Jej uruchomienie odbywa się bardzo powoli, ale jest możliwe.

Punkty: 0


55. Twórczość erotyczna dzieci nie jest:
 • czymś normalnym
 • czymś normalnym, jeżeli dziecko interesuje się tylko płcią przeciwną
 • czymś niepokojącym, jeżeli dziecko interesuje się tylko płcią przeciwną
 • czymś co powinno zawsze niepokoić
 • czymś normalnym, jeżeli dziecko interesuje się tylko płcią własną

Uzasadnienie: Już u 3-4 letniego dziecka pojawia się świadomość różnic płciowych. Twórczość erotyczna jest przeważnie nie tyle wyrazem popędu seksualnego, co wyrazem ciekawości seksualnej. Sama świadomość różnic anatomicznych jest czymś naturalnym. Niepokojące może być, gdy twórczość dziecka demonstruje akty przemocy seksualnej. Może to świadczyć o wykorzystywaniu seksualnym dziecka.

Punkty: 0


56. Wskaż stwierdzenie prawdziwe:
 • wzorcem do produkcji mieszanek jest mleko kozie
 • mleka początkowe mają taki sam skład białek jak mleko krowie
 • mleka początkowe maja zawartość sodu zbliżoną do stwierdzanej w pokarmie kobiecym
 • mleka następne są preparatami o wysokim stopniu hydrolizy białka
 • wierne odtworzenie składu mleka ludzkiego jest możliwe

Uzasadnienie: Wzorcem do produkcji mieszanek, zwłaszcza typu mleko początkowe, jest pokarm kobiecy, który jednak nie jest możliwy do odtworzenia, choćby ze względu na fakt, że ulega ciągłej zmianie. Mleko początkowe wytwarzane jest na podstawie mleka krowiego, ale ma zawartość sodu zbliżoną do stwierdzanej w pokarmie kobiecym, zmodyfikowany skład m.in. tłuszczów, białek (ale nie są to hydrolizaty białkowe) i jest wskazane dla dzieci w pierwszych 4-6 m.ż., jeśli nie mogą być one karmione piersią.

Punkty: 0


57. Wskaż prawidłową odpowiedź dotyczącą guza Wilmsa:
 • stanowi 25% wszystkich nowotworów wieku dziecięcego
 • częściej występuje u dzieci z zespołem WAGR
 • nie daje przerzutów do kości
 • radioteriapia jest przeciwwskazana
 • w obrazie szpiku dominują blasty

Uzasadnienie: Guz Wilmsa częściej występuje u dzieci z zespołami: WAGR (Wilms` tumor –aniridia-genitourinary malformation mental retardation); Beckwitha-Wiedermanna; Denysa-Drasha; Perlmana. Współistnienie wad wrodzonych dotyczy około 12-15% pacjentów.

Punkty: 0


58. Wg wytycznych Światowej Organizacji Zdrowia na zapalenie płuc wskazuje:
 • tachypnoë > 50 oddechów/min u niemowląt
 • tachypnoë >40 oddechów/minutę u niemowląt
 • tachypnoë > 50 oddechów/minutę u dzieci powyżej 1 r.ż.
 • tachypnoë >30 oddechów/minutę u dzieci powyżej 1 r.ż.
 • tachypnoë >60 oddechów/minutę u dzieci powyżej 1 r.ż

Uzasadnienie: Wytyczne Światowej Organizacji Zdrowia dotyczące rozpoznawania zapalenia płuc podają, że na zapalenie wskazuje tachypnoë > 50 oddechów/min u niemowląt do 1 rż. oraz > 40 oddechów/minutę u dzieci powyżej 1 rż.

Punkty: 0


59. Wskaż twierdzenie prawdziwe: Powikłania miejscowe anginy:
 • dochodzi do nich ze względu na łatwość rozprzestrzeniania się zakażenia w obrębie szyi
 • zawsze wymagają skierowania chorego do szpitala
 • nie wymagają antybiotykoterapii
 • nie są istotnym problemem klinicznym
 • żadne z powyższych twierdzeń nie jest prawdziwe

Uzasadnienie: Powikłania miejscowe anginy są wynikiem bezpośredniego przejścia procesu zapalnego na tkanki sąsiadujące z migdałkami.

Punkty: 0


60. Wskaż zdanie fałszywe dotyczące diagnostyki mikrobiologicznej gruźlicy.
 • metody chromatograficzne pozwalają wykryć kwasy mykolowe prątków
 • dwufazowy zestaw hodowlany pozwala uzyskać informacje o wzroście prątków po około 7 dniach
 • system Bactec pozwala uzyskać pełne informacje o wzroście prątków po około 2 tygodniach
 • sonda genetyczna służy jedynie typowaniu wyhodowanego szczepu
 • metody biologii molekularnej pozwalają potwierdzić obecność prątków w ciągu 1-2 dni

Uzasadnienie: W systemie Bactec pierwsze informacje o wzroście prątków można uzyskać już po 5-6 dniach. Pełne informacje uzyskuje się po 6 tygodniach hodowli.

Punkty: 0


61. W rozwoju orientacji homoseksualnej występują następujące etapy za wyjątkiem:
 • okresu niepokoju
 • okresu poznawania
 • okresu akceptacji własnej tożsamości
 • okresu inhibicji potrzeb seksualnych
 • okresu integracji tożsamości

Uzasadnienie: Etapy kształtowania się orientacji homoseksualnej, to: • okres niepokoju • okres poznawania • okres akceptacji własnej tożsamości • okres integracji tożsamości

Punkty: 0


62. Wskaż fałszywe stwierdzenie dotyczące krztuśca:
 • krztusiec jest ostrą chorobą zakaźną układu oddechowego charakteryzującą się nawracającymi napadami kaszlu i przedłużającą się dusznością wdechową
 • czynnikiem etiologicznym jest Bordetella pertussis
 • w Polsce szczepienia są obowiązkowe
 • niemowlęta są chronione przeciwciałami odmatczynymi
 • w okresie nieżytowym i we wczesnym okresie kaszlu napadowego lekiem z wyboru jest erytromycyna

Uzasadnienie: Niemowlęta nie są chronione przeciwciałami odmatczynymi. Pełna odporność poszczepienna trwa od 3 do 5 lat.

Punkty: 0


63. Do szpitala należy skierować pacjenta, u którego po szczepieniu wystąpił/o:
 • 10 mm owrzodzenie w miejscu szczepienia u niemowlęcia
 • 20 mm owrzodzenie w miejscu szczepienia u starszego dziecka
 • duży ropień w miejscu szczepienia
 • osteitis BCG
 • powiększenie okolicznych węzłów chłonnych

Uzasadnienie: Jedynie uogólniony rozsiew prątków, w tym osteitis BCG, wymaga natychmiastowej hospitalizacji i leczenia, natomiast powikłania miejscowe jak i zmiany w okolicznych węzłach chłonnych nie wymagają żadnego leczenia.

Punkty: 0


64. Wskaż twierdzenie fałszywe. Probiotyki:
 • to ściśle zdefiniowane drobnoustroje
 • wpływają na mikroflorę przewodu pokarmowego gospodarza
 • wywierają korzystny efekt zdrowotny
 • to między innymi bakterie z rodzaju Lactobacillus i Bifidobacterium
 • są tym samym co prebiotyki

Uzasadnienie: Prebiotyki to nieulegające trawieniu składniki pokarmu działające korzystnie poprzez wybiórczą stymulację wzrostu i (lub) aktywności jednego lub ograniczonej liczby bakterii mikroflory jelitowej, wpływającej w ten sposób na poprawę stanu zdrowia. Probiotyki to ściśle zdefiniowane drobnoustroje, które wpływając na mikroflorę gospodarza wywierają korzystny efekt zdrowotny.

Punkty: 0


65. W celu wyprostowania przewodu słuchowego i obejrzenia jego ścian oraz błony bębenkowej należy u dzieci starszych odciągnąć małżowinę uszną:
 • do dołu i do tyłu
 • do góry i do tyłu
 • do dołu i do przodu
 • do góry i do przodu
 • w lewą stronę

Uzasadnienie: Badanie otoskopowe u niemowląt i małych dzieci jest trudne. Przewód słuchowy zewnętrzny ma kręty przebieg i jest wąski. Dodatkowo otoskopię utrudnia zalegająca często woszczyna. Odciągnięcie małżowiny usznej do dołu i tyłu u niemowląt i ku górze i tyłowi u starszych dzieci powoduje wyprostowanie przewodu słuchowego i pozwala na obejrzenie ścian przewodu słuchowego oraz błony bębenkowej.

Punkty: 0


66. Wskaż stwierdzenie fałszywe. Mleka początkowe:
 • mają obniżoną zawartość białka w porównaniu z mlekiem krowim
 • mają zmodyfikowany skład tłuszczów w porównaniu z mlekiem krowim
 • mają obniżoną zawartość sodu w porównaniu z mlekiem krowim
 • mają bardziej zmodyfikowany skład niż mleka następne
 • są przeciwwskazane u dzieci w pierwszych 4-6 miesiącach życia

Uzasadnienie: Wzorcem do produkcji mieszanek, zwłaszcza typu mleko początkowe, jest pokarm kobiecy. Mleko początkowe ma zawartość sodu zbliżoną do stwierdzanej w pokarmie kobiecym, zmodyfikowany skład m.in. tłuszczów, białek i jest wskazane dla dzieci w pierwszych 4-6 m.ż., jeśli nie mogą być one karmione piersią.

Punkty: 0


67. Alergia na białka mleka krowiego nie jest przyczyną występowania:
 • kolki niemowlęcej
 • przewlekłych zaparć
 • stolców tłuszczowych
 • utajonych krwawień z przewodu pokarmowego
 • żadnego z powyższych

Uzasadnienie: Osoba uczulona na mleko krowie zazwyczaj wykazuje cechy nadwrażliwości na więcej niż jedną z frakcji białek mleka. Wchłanianie tłuszczy nie jest zaburzone.

Punkty: 0


68. Leczenie ułożeniowe refluksu żołądkowo-przełykowego:
 • jest zalecanym sposobem postępowania
 • zwiększa ryzyko wystąpienia zespołu nagłej śmierci łóżeczkowej
 • jest zalecane zwłaszcza u dzieci poniżej 12 miesiąca życia
 • polega na układaniu dzieci na plecach
 • cechuje się dużą skutecznością

Uzasadnienie: Nasilenie objawów refluksu żołądkowo-przełykowego zmniejsza się, gdy dzieci są układane na brzuchu w porównaniu z pozycją na plecach. Układanie w pozycji na brzuchu zwiększa jednak ryzyko wystąpienia zespołu nagłej śmieci niemowląt (SIDS). U niemowląt < 12 m.ż. z chorobą refluksową przełyku, ryzyko wystąpienia SIDS przewyższa potencjalne korzyści wynikające z układania w pozycji na brzuchu, dlatego zasadniczo nie zaleca się układania niemowląt w takiej pozycji.

Punkty: 0


69. Leczenie anginy powinno trwać:
 • 10 dni w przypadku penicyliny V, 5 dni cefalosporyną I generacji lub 7 dni makrolidem
 • 14 dni penicyliną V, nie ma wskazań do stosowania innych leków
 • 10 dni penicyliną V, 5 dni cefalosporyną I generacji, 3 tygodnie makrolidem
 • 7 dni którymkolwiek z tych antybiotyków
 • 10 dni cefalosporyną I generacji, nie ma wskazań do stosowania innych leków

Uzasadnienie: Zgodnie z zaleceniami zawartymi w Rekomendacjach opracowanych przez Polską Grupę Roboczą ds. Standardów Profilaktyki i Racjonalnej Terapii Zakażeń z 2003 roku optymalnym czasem leczenia anginy paciorkowcowej za pomocą penicyliny V jest okres 10 dni. Wykazano, że 5-dniowa kuracja anginy paciorkowcowej za pomocą cefadroksylu zapewnia eradykację paciorkowców na takim samym poziomie jak 10-dniowe leczenie za pomocą penicyliny V. U chorych, którzy z racji przeciwwskazań muszą być leczeni makrolidami, możliwe jest skrócenie typowego okresu leczenia z 10 do 7 dni.

Punkty: 0


70. Obraz radiologiczny charakteryzujący się pęcherzami rozedmowymi, poziomami płynu i wysiękiem w jamach opłucnowych charakterystyczny jest dla zakażeń o etiologii:
 • Staphylococcus aureus
 • Streptococcus pneumoniae
 • RSV
 • Klebsiella pneumoniae
 • Mycoplasma pneumoniae

Uzasadnienie: Dla gronkowcowego zapalenia płuc typowe są pęcherze rozedmowe, poziomy płynu i wysięki w jamach opłucnowych.

Punkty: 0


71. 1,5-roczną dziewczynkę skierowano do szpitala z powodu narastającej od 2 dni gorączki, do 40,5°C, bólu brzucha oraz leukocytozy (WBC 21 tys./ml). Przy przyjęciu: zły stan ogólny dziecka, zaczerwienione gardło, w badaniach: posiew moczu: E.coli w mianie znamiennym, wymaz z gardła: S.aureus (+), posiew krwi: E.coli, posiew płynu mózgowo-rdzeniowego: czysty. Najbardziej prawdopodobne rozpoznanie to:
 • ostre zapalenie dolnych dróg moczowych
 • angina paciorkowcowa powikłana kłębuszkowym zapaleniem nerek
 • posocznica gronkowcowa
 • zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych
 • posocznica z układu moczowego

Uzasadnienie: Głównym objawem urosepsy jest wysoka gorączka zazwyczaj z dreszczami, do których szybko dołączają się objawy ze strony układu krążenia takie jak: obniżenie ciśnienia, przyspieszenie tętna oraz zaburzenia metaboliczne (kwasica metaboliczna, mocznica). W postaci zaawansowanej obserwuje się objawy ze strony układu pokarmowego: nudności, wymioty. Do objawów może dołączyć się wstrząs posocznicowy. W powyższym przypadku posiew moczu jest dodatni, z krwi hoduje się Eschericha coli. Płyn mózgowo-rdzeniowy jest czysty co eliminuje podejrzenie zapalenia opon mózgowo-rdzeniowych. Staphylococcus aureus należy do flory fizjologicznej gardła.

Punkty: 0


72. Probiotyki:
 • wchodzą w skład każdego mleka początkowego
 • w niektórych sytuacjach klinicznych, np. w biegunce zakaźnej, mają doraźny korzystny efekt
 • są przeciwwskazane jako dodatek diety dzieci powyżej 5. miesiąca życia
 • jako dodatek do mlek modyfikowanych dają odległe korzyści – np. lepszy rozwój intelektualny, co udowodniono w licznych badaniach
 • są wskazane jako dodatek do mlek modyfikowanych tylko u wcześniaków

Uzasadnienie: Probiotyki nie są obowiązkowym składnikiem – są dodawane do wybranych mieszanek typu mleko następne. Wydają się być bezpieczne dla dzieci powyżej 5. miesiąca życia. Nie udowodniono w randomizowanych badaniach korzyści z ich stosowania poza profilaktyką biegunki poantybiotykowej. Nie są wskazane dla wcześniaków.

Punkty: 0


73. Wadom cewy nerwowej zazwyczaj towarzyszy:
 • zespół Arnolda-Chiariego
 • zespół HARD
 • zespół Meckla-Grubera
 • zespół Robertsa
 • zespół Downa

Uzasadnienie: Wadom cewy nerwowej zwykle towarzyszy poszerzenie komór mózgu, będące następstwem zespołu Arnolda-Chiariego typu II, czyli przemieszczenia struktur tyłomózgowia do otworu wielkiego i upośledzenie odpływu płynu mózgowo-rdzeniowego przez IV komorę mózgu.

Punkty: 0


74. U niemowląt wrotami zakażenia róży jest najczęściej:
 • kikut pępowiny
 • wały paznokciowe
 • zmacerowana skóra pośladków
 • uszkodzona skóra kończyn dolnych
 • błony śluzowe nosa i jamy ustnej

Uzasadnienie: U noworodków wrotami zakażenia jest zwykle kikut pępowiny, ale infekcja może rozprzestrzenić się na przednią ścianę brzucha. Często towarzyszy temu wysoka gorączka z dreszczami, wymioty, a nawet bakteriemia. U niemowląt punktem wyjścia infekcji są błony śluzowe nosa i jamy ustnej, dlatego zmiany umiejscawiają się często na twarzy. Róża często rozpoczyna się na jednym policzku, a następnie rozszerza się na drugą stronę, tworząc charakterystyczny obraz motyla. W ostrym okresie obrzęk powiek może być tak duży, że chory nie może otworzyć oczu, a rzęsy są sklejone ropną wydzieliną. U dzieci starszych zmiany często lokalizują się w obrębie kończyn dolnych.

Punkty: 0


75. Wskaż zdanie fałszywe dotyczące nowotworów występujących u dzieci:
 • nowotwory dziecięce to najczęściej nowotwory nienabłonkowe
 • komórki wykazują zwykle wysokie zróżnicowanie
 • nowotwory te występują równie często u obu płci
 • przeważnie rozpoznawane są w stadium dużego zaawansowania
 • nowotwory te przeważnie dobrze odpowiadają na chemioterapię

Uzasadnienie: Nowotwory wieku dziecięcego wyróżnia kilka charakterystycznych cech: • są to nowotwory nienabłonkowe • mają monotonny obraz mikroskopowy, niskie zróżnicowanie komórek • cechuje je jednakowa częstość u obu płci • lokalizują się w: szpiku, układzie limfatycznym, oun, nerkach, układzie współczulnym, tkankach miękkich, kościach, gonadach, wątrobie, siatkówce • są ropoznawane w stadium dużego zaawansowania • często są wrażliwe na chemioterapię.

Punkty: 0


76. Probiotyki:
 • wchodzą w skład każdego rodzaju mleka modyfikowanego
 • są przeciwwskazane jako dodatek do mlek następnych u dzieci powyżej 5. miesiąca życia
 • w niektórych sytuacjach klinicznych, np. w biegunce zakaźnej, mają doraźny korzystny efekt
 • są wskazane jako dodatek do mlek początkowych u wcześniaków
 • korzyści płynące z ich stosowania potwierdzono w licznych badaniach klinicznych

Uzasadnienie: Probiotyki nie są obowiązkowym składnikiem – są dodawane do wybranych mieszanek. Wydają się być bezpieczne dla dzieci powyżej 5. miesiąca życia. Nie udowodniono w randomizowanych badaniach korzyści z ich stosowania poza profilaktyką biegunki poantybiotykowej. Nie są wskazane dla wcześniaków. Mają doraźny korzystny efekt w biegunce zakaźnej.

Punkty: 0


77. Kolkę niemowlęcą można rozpoznać w przypadku:
 • niemowlę oddaje mniej niż dwa stolce dziennie
 • niemowlę oddaje więcej niż trzy stolce dziennie, ale nie dochodzi do utraty masa ciała
 • nadmiernego, nie dającego się uspokoić krzyku u poza tym zdrowego niemowlęcia
 • nadmiernego krzyku u dziecka z niedoborem masy i niedokrwistością
 • nadmiernego krzyku u dziecka z prawidłową masą ciała i niedokrwistością

Uzasadnienie: Kolkę niemowlęcą rozpoznaje się w przypadku nadmiernego, nie dającego się uspokoić krzyku u poza tym zdrowego niemowlęcia. Arbitralnie uznano, że krzyk określa się jako nadmierny, jeżeli spełnia „regułę trzech”: czyli trwa co najmniej 3 godziny dziennie, powtarza się co najmniej 3 razy w tygodniu i w ciągu minimum 3 tygodni.

Punkty: 0


78. Wzrost kwasu moczowego we krwi może być obserwowany podczas terapii:
 • izoniazydem
 • ryfampicyną
 • pyrazynamidem
 • streptomycyną
 • etambutolem

Uzasadnienie: Wzrost kwasu moczowego charakterystyczny jest dla leczenia pyrazynamidem.

Punkty: 0


79. Wskaż fałszywe stwierdzenie dotyczące zapaleń gardła:
 • nawracające zapalenia gardła są często wynikiem zaburzeń o charakterze immunologicznym
 • nawracające zapalenia gardła są często wynikiem błędnej antybiotykoterapii
 • zapalenie migdałków podniebiennych występuje częściej niż zapalenie migdałka gardłowego
 • jeśli szybki test antygenowy, wykonany w przypadku podejrzenia anginy, nie wykazał obecności paciorkowców, konieczne jest wykonanie posiewu
 • u niemowląt angina w swojej klasycznej postaci nie występuje

Uzasadnienie: Objawy nie zawsze pozwalają na trafne wstępne rozpoznanie anginy. Stąd sugestia w polskich Rekomendacjach 2003 i amerykańskich wytycznych Towarzystwa Chorób Infekcyjnych Ameryki (IDSA) aby w niejasnych sytuacjach wykonywać wymaz z gardła i posiew na szybki Test Lateksowy. Tzw. szybkie testy do wykrywania antygenów PBHGA zapewniają czułość rzędu 76-87% i swoistość od 90 do 97%, co jest porównywalne z wynikami posiewów z gardła. Jeśli szybki test antygenowy nie wykazał obecności paciorkowców, nie jest konieczne wykonywanie posiewu.

Punkty: 0


80. Wskaż fałszywe stwierdzenie dotyczące diagnostyki i leczenia anafilaksji.
 • próby prowokacyjne mogą być przydatne w reakcjach anafilaktoidalnych
 • próby prowokacyjne mogą być przydatne w ustaleniu przyczyny anafilaksji
 • chorzy przyjmujący Beta-blokery stanowią grupę zwiększonego ryzyka anafilaksji
 • uchorych przyjmujących Beta-blokery należy spodziewać się trudności w trakcie leczenia anafilaksji
 • badanie swoistych IgE jest znacznie czulsze od testów skórnych

Uzasadnienie: Ogólnie testy skórne są metodą diagnostyczną z wyboru w ocenie większości potencjalnych przyczyn anafilaksji, choć w przypadku silnego uczulenia stwarzają ryzyko wystąpienia reakcji anafilaktycznej. Dlatego niekiedy zastępuje się je mniej czułym badaniem swoistych IgE.

Punkty: 0


81. Do powikłań miejscowych anginy paciorkowcowej nie zaliczamy:
 • ropnia przestrzeni przygardłowej
 • zakrzepicy zatoki jamistej
 • ropowicy przestrzeni przygardłowej
 • anginy Ludwiga
 • gorączki reumatycznej

Uzasadnienie: Powikłania miejscowe są wynikiem bezpośredniego przejścia procesu zapalnego na tkanki sąsiadujące z migdałkami. Zaliczamy do nich: naciek i ropień okołomigdałkowy , ropowicę i ropień przestrzeni przygardłowej, zagardłowej oraz tkanek miękkich szyi , ropowicę dna jamy ustnej - zwaną anginą Ludwiga, zakrzepowe zapalenie zatoki jamistej. Powikłania ogólne są następstwem nieprawidłowego lub niedostatecznego leczenia ostrego stanu zapalnego migdałków oraz występowania reakcji autoimmunologicznych wywołanych przez toksyny paciorkowcowe. Do powikłań tych zalicza się: posocznicę, gorączkę reumatyczną, zapalenie kłębuszków nerkowych, zapalenie wsierdzia i osierdzia, zapalenia wielostawowe.

Punkty: 0


82. Wskaż prawidłowe zestawienie przyczyn ostrej biegunki infekcyjnej:
 • 20-30% zakażenia wirusowe, 50% zakażenia bakteryjne, 5-10% zakażenia pierwotniakami
 • 20-30% zakażenia wirusowe, 40-60% zakażenia bakteryjne, 10-20% zakażenia pierwotniakami
 • 40-60% zakażenia wirusowe, 20-30% zakażenia bakteryjne, 10-20% zakażenia pierwotniakami
 • 40-60% zakażenia wirusowe, 10-20% zakażenia bakteryjne, 5-10% zakażenia pierwotniakami
 • 60 % wirusowe, 40 % bakteryjne

Uzasadnienie: Przyczyny ostrej biegunki infekcyjnej: 40-60% zakażenia wirusowe, 10-20% zakażenia bakteryjne, 5-10% zakażenia pierwotniakami.

Punkty: 0


83. U dzieci chorych na cukrzycę glikemię ostatniego miesiąca można ocenić na podstawie oceny stężenia
 • hemoglobiny glikowanej
 • glukozaminy
 • fruktozaminy
 • wydzielania resztkowego insuliny
 • prawidłowe b i c

Uzasadnienie: Stężenie fruktozoaminy jest miarą glikacji białek surowicy (głównie albumin). Świadczy ono o wartościach glikemii w ciągu 2-4 tygodni poprzedzających pomiar, dlatego jest użyteczne dla oceny kontroli glikemii w okresach krótszych niż w przypadku badania hemoglobiny glikowanej.

Punkty: 0


84. Wskazania do profilaktycznego podania żelaza nie występują u:
 • wcześniaków
 • dziewczynek obficie miesiączkujących w okresie dojrzewania
 • dzieci z ciąż bliźniaczych
 • dzieci, których matki w czasie ciąży miały niedokrwistość
 • wszystkich donoszonych noworodków

Uzasadnienie: Bezwzględne wskazania do profilaktycznego podawania żelaza występują u: wcześniaków; dzieci z ciąż mnogich; dzieci z obniżonym poziomem hemoglobiny w okresie noworodkowym; dzieci narażonych na straty krwi w okresie porodowym; dzieci, których matki w czasie ciąży miały niedokrwistość. Wskazania względne do podawania żelaza w dawce profilaktycznej są u dzieci: z nawracającymi zakażeniami układu oddechowego i pokarmowego; w okresie szybkiego wzrostu, zwłaszcza u dziewcząt w czasie pokwitania, obficie i nieregularnie miesiączkujących; z upośledzonym łaknieniem, zwłaszcza gdy występuje niechęć do spożywania mięsa, jarzyn, owoców; ze skłonnościami do krwawień.

Punkty: 0


85. Efekt pułapowy nie dotyczy m.in. takich leków jak:
 • paracetamol
 • kodeina
 • morfina
 • ketoprofen
 • buprenorfina

Uzasadnienie: Efekt pułapowy oznacza brak zwiększania działania przeciwbólowego przy podawaniu dawki leku większej od optymalnej.

Punkty: 0


86. Do najczęstszych przyczyn gorączki u dzieci należą:
 • choroby układu oddechowego
 • zakażenia układu moczowego
 • infekcje ośrodkowego układu nerwowego
 • infekcje żołądkowo-jelitowe
 • zapalenie wsierdzia

Uzasadnienie: Najczęściej gorączka jest wywołana przez infekcję wirusową lub bakteryjną, zwłaszcza infekcję górnych dróg oddechowych i płuc. Poza tym gorączka towarzyszyć może zakażeniom układu moczowego, zapaleniu migdałków, zapaleniu ucha środkowego, zapaleniu opon mózgowo-rdzeniowych, infekcjom żołądkowo-jelitowym oraz chorobom zakaźnym wieku dziecięcego.

Punkty: 0


87. Wskaż zdanie prawdziwe dotyczące zarażenia owsikami:
 • zarażenie owsikiem występuje najczęściej w 2 – 3 roku życia
 • owsiki mogą czasami umiejscawiać się w jamie otrzewnej
 • owsiki są obojnakami
 • uwagę rodziców przukuwa zazwyczaj nadmierny apetyt dziecka
 • retroinwazji sprzyjają zaparcia

Uzasadnienie: Do zarażenia owsikiem dochodzi zazwyczaj w skupiskach dziecięcych takich jak przedszkole, szkoła czy internat. Zarażenie może wystąpić w każdym wieku, ale zazwyczaj zdarza się u dzieci pomiędzy 5 a 14 rokiem życia. Owsiki nie są obojnakami. Zarażenie następuje poprzez połknięcie jaj inwazyjnych owsika przenoszonych zazwyczaj pod płytkami paznokci. Istnieje także możliwość zarażenia przez brudną pościel, ubrania, kurz domowy a nawet zarażone jedzenie. Do zarażenia może dojść również drogą retroinwazji, kiedy to jaja opuszczają otoczkę jajową na skórze odbytu i wracają z powrotem do jelita grubego, lub autoendoinwazji, gdy samica składa jaja w okrężnicy bądź prostnicy. Taka sytuacja występuje częściej u pacjentów cierpiących na zaparcia. Do typowych objawów owsicy zalicza się: nocny świąd okolicy odbytu, miejscowy stan zapalny skóry oraz przeczosy. Uwagę rodzica zwykle zwraca także brak apetytu, bladość skóry, cienie pod oczami oraz nadpobudliwość nerwowa. Dziecko często płacze bez powodu, zgrzyta zębami, obgryza paznokcie, ma trudności w skupieniu uwagi, nie śpi w nocy.

Punkty: 0


88. Pełny cykl szczepień przeciwko Hawmophilus typu b:
 • jest zalecany według schematu: dawka podstawowa w 2 m.ż., ¾ m.ż. i w 5 m.ż. oraz dawka przypominająca w 2 r.ż.
 • jest obowiązkowy według schematu: dawka podstawowa w 2 m.ż., 3-4 m.ż. i w 5-6 m.ż. oraz dawka przypominająca w 2 r.ż.
 • jest zalecany według schematu: dawka podstawowa w 1 m.ż. oraz dawka przypominająca w 2 r.ż.
 • jest obowiązkowy według schematu: dawka podstawowa w 1 m.ż. oraz dawka przypominająca w 2 r.ż
 • jest zalecany tylko u dzieci uczęszczających do przedszkola

Uzasadnienie: Z dniem 01.04.2007 r. zmianie ulega obowiązujący Kalendarz Szczepień. Nowelizacja została wprowadzona przez specjalistów z Ministerstwa Zdrowia, na podstawie aktualnej wiedzy medycznej i sytuacji epidemiologicznej w Polsce. Największą zmianą wprowadzoną do kalendarza szczepień w tym roku jest wprowadzenie obowiązku szczepienia przeciwko Haemophilus influenzae typu b wszystkich dzieci w pierwszym i drugim roku życia. Pierwsza dawka szczepionki powinna być podana w drugim miesiącu życia, jednocześnie ze szczepionkami przeciw błonicy, tężcowi oraz krztuścowi oraz wirusowi zapalenia wątroby typu B, a dalsze jednocześnie z kolejnymi dawkami szczepionki przeciw błonicy, tężcowi oraz krztuścowi. Pełen cykl szczepień powinien składać się z trzech dawek szczepienia pierwotnego, podawanych trzykrotnie w pierwszym roku życia oraz jednej dawki uzupełniającej podanej w drugim roku życia dziecka, o ile producent nie zaleca innego schematu uodpornienia. [wypowiedź Rzecznika GIS]

Punkty: 0


89. Wskaż zdanie fałszywe dotyczące zarażenia glistą ludzką:
 • migracja larw trwa około 10 dni
 • samica składa około 200 tysięcy jaj na dobę
 • dojrzałe osobniki przeżywają 1-2 lata
 • żywicielem pośrednim glisty jest kot a ostatecznym człowiek
 • larwy drażnią nabłonek oddechowy, wywołując odruch kaszlowy

Uzasadnienie: Glista ludzka podobnie jak owsik ma tylko jednego żywiciela, człowieka. Glista musi dwukrotnie trafić do przewodu pokarmowego swego żywiciela, aby się rozmnożyć. Stadium zakaźnym dla człowieka jest jajo glisty, zawierające larwę inwazyjną. Jaja wydalane są z kałem zarażonego żywiciela. Inwazyjność osiągają po kilkunastu dniach dojrzewania w sprzyjających warunkach w glebie. Zarażenie następuje drogą pokarmową, najczęściej przez brudne ręce lub zanieczyszczony pokarm. Larwy wykluwają się w jelicie, następnie przenikają przez jego ściany i trafiają do naczyń krwionośnych, którymi dostają się do wątroby. Następnie przez układ wrotny i krążenie małe migrują do pęcherzyków płucnych, skąd przedostają się do oskrzeli i tchawicy. Drażnienie nabłonka dróg oddechowych przez larwy wywołuje odruch kaszlowy i odkrztuszanie larw a następnie ich ponowne połykanie. Ta długa wędrówka larw trwa w sumie ok. 10 dni. Po powtórnym przedostaniu się ich do jelita cienkiego, w ciągu następnych 60–80 dni, larwy dojrzewają do postaci dorosłych. Zapłodniona samica w ciągu doby może złożyć nawet do 200 tys. jaj, które stanowić będą kolejne źródło zakażenia.

Punkty: 1


90. Czerwone plamki z niewielkimi grudkami, które pojawiły się w 3. dobie po porodzie, na skórze noworodka w dobrym stanie ogólnym, to najprawdopodobniej:
 • noworodkowa melanoza krostowata
 • rumień toksyczny
 • trądzik noworodkowy
 • potówki zwykłe
 • rozsiana kandidiaza wrodzona

Uzasadnienie: Jedną z najczęstszych przejściowych zmian skórnych niezwiązanych z zakażeniem jest rumień toksyczny. Pojawia się on najczęściej na skórze noworodka w 2-3 dobie po porodzie, w postaci czerwonych plamek, podobnych do pokrzywki, z niewielkimi grudkami lub pęcherzykami.

Punkty: 0


91. Trzeci neuron drogi bólowej tworzą:
 • komórki pozornie jednobiegunowe
 • neurony tworzące pośrodkowe i przednio boczne jądra wzgórza
 • neurony szlaku rdzeniowo-wzgórzowego przedniego
 • zwoje rdzeniowe
 • nerw błędny

Uzasadnienie: Droga czucia bólu zbudowana jest z trzech neuronów. Pierwszym są komórki pozornie jednobiegunowe, drugim są komórki neuronów rogów tylnych rdzenia kręgowego natomiast trzecim są neurony tworzące jądro pośrodkowe i przednioboczne wzgórza.

Punkty: 1


92. W przypadku podejrzenia ropnia okołomigdałkowego należy:
 • kontynuować antybiotykoterapię
 • dołączyć leczenie przeciwzapalne
 • zdrenować ropień
 • wykonać punkcję nacieku, a w przypadku podejrzenia treści ropnej - naciąć ropień
 • w znieczuleniu ogólnym wykonać tonsillectomię

Uzasadnienie: Objawem ropnia okołomigdałkowego są: silny ból gardła po jednej stronie, promieniujący do ucha, trudności w połykaniu, szczękościsk, ślinienie, oraz nieprzyjemny zapach z ust. Dołącza się do nich wysoka temperatura ciała. Stan ogólny chorego jest zły. Leczenie należy powierzyć laryngologom, którzy po potwierdzeniu obecność treści ropnej, dokonają jej ewakuacji pod osłoną antybiotykoterapii. Leczenie antybiotykami należy kontynuować do czasu poprawy stanu chorego.

Punkty: 0


93. Wskaż zdanie prawdziwe dotyczące tasiemczycy:
 • eozynofilia w rozmazie krwi obwodowej jest objawem charakterystycznym
 • jaja tasiemca nieuzbrojonego i uzbrojonego można rozróżnić w badaniu mikroskopowym
 • pasożyt powinien zostać wydalony w całości w ciągu kilku dni po leczeniu
 • w badaniu parazytologicznym poszukuje się tylko członów tasiemców
 • postać dorosła tasiemca nieuzbrojonego przeżywa w jelicie żywiciela maksymalnie 10 lat

Uzasadnienie: Rozpoznanie tasiemczycy jest zazwyczaj przypadkowe i opiera się na znalezieniu członu tasiemca w kale. Podejrzenie może nasunąć obecność eozynofilii w rozmazie krwi obwodowej, jednak nie jest to objaw charakterystyczny. Pomocne może być badanie parazytologiczne kału, w którym poszukuje się członów i jaj. Warto pamiętać, że nie ma ich we wczesnym stadium zarażenia tj. przez pierwsze 2–3 mies. Różnicowanie gatunków Taenia saginata i Taenia solium opiera się na oglądaniu członów tasiemca. Jaja obu gatunków w ocenie mikroskopowej są nie do odróżnienia. Postacie dorosłe tasiemca nieuzbrojonego przeżywają w jelicie żywiciela do kilkudziesięciu lat.

Punkty: 0


94. Wskaż fałszywe stwierdzenie dotyczące zapaleń krtani:
 • przyczyną zapaleń krtani są najczęściej bakterie
 • duszność krtaniowa jest charakterystyczna, gdyż występuje zwykle w fazie wdechu
 • ostre rozlane zapalenie krtani leczy się objawowo
 • ostre zapalenie nagłośni jest najczęściej wywoływane przez Haemophilus influenzae typu B
 • typowymi objawami zapalenia nagłośni są silny ból podczas przełykania oraz ślinotok, głos jest zmieniony i określany jako tzw. „barani głos”

Uzasadnienie: Przyczyną zapaleń krtani są najczęściej wirusy: paragrypy, RS, adenowirusy, rhinowirusy. Infekcja bakteryjna jest zwykle powikłaniem zakażenia pierwotnie wirusowego. Objawami schorzeń krtani są: chrypka, duszność, szczekający kaszel. Duszność krtaniowa jest charakterystyczna, gdyż występuje zwykle w fazie wdechu, w odróżnieniu od duszności oskrzelowej obserwowanej w fazie wydechu. Przyczyną zakażeń nagłośni jest w ponad 80% Haemophilus influenze typu B. Najczęściej chorują dzieci między 2 a 4 rokiem życia. Proces zapalny obejmuje struktury znajdujące się w okolicy nagłośniowej krtani, głównie nagłośnię i fałdy nalewkowo-nagłośniowe. Prowadzi to do znacznego przekrwienia i obrzęku błony śluzowej przedsionka krtani, pogrubienia i nacieczenia zapalnego fałdów nalewkowo-nagłośniowych, obrzęku i powiększenia nagłośni. Nagle pojawiają się ból gardła i gorączka. Dziecko sprawia wrażenie ciężko chorego. Objawy pojawiają się w ciągu kilku godzin, prowadząc do zaburzeń oddychania i groźnej dla życia duszności. Typowy jest silny ból podczas przełykania oraz charakterystyczny objaw – ślinotok. Głos jest zmieniony, określany jako tzw. „głos barani”. Może występować wilgotny kaszel, chociaż dziecko broni się przed odkasływaniem ze względu na silne dolegliwości bólowe.

Punkty: 0


95. Ból patologiczny:
 • nie ma znaczenia dla procesu diagnostycznego
 • ostrzega przed możliwym uszkodzeniem tkanek
 • trwa do 3 miesięcy
 • nie występuje u wcześniaków
 • powstaje w wyniku toczącego się procesu chorobowego

Uzasadnienie: Istnieje kilka klasyfikacji bólu. Można wyróżnić m.in. podział na ból fizjologiczny i patologiczny. Ból patologiczny jest to ból, który przeważnie zwiastuje aktualne uszkodzenia kanki przez proces chorobowy. Ból fizjologiczny sygnalizuje zadziałanie bodźca aktualnie lub potencjalnie szkodliwego dla tkanek.

Punkty: 0


96. Sferocytoza wrodzona – wybierz prawdziwe:
 • najczęściej ujawnia się dopiero w okresie pokwitania
 • u wszystkich chorych stwierdza się kamicę żółciową
 • u chorych z przełomami aplastycznymi nie należy usuwać śledziony ze względu na zagrażające piorunujące zakażenia pneumokokowe
 • najcięższym powikłaniem choroby są przełomy aplastyczne
 • usunięcie śledziony leczy całkowicie chorobę

Uzasadnienie: Przyczyną sferocytozy wrodzonej są genetyczne nieprawidłowości strukturalnych białek błony komórkowej krwinki czerwonej: upośledzona synteza spektryny, wytwarzanie niestabilnej cząsteczki spektryny, anomalie ankiryny i białek 4.1 lub 4.2.Choroba ujawnia się niekiedy już w okresie noworodkowym w formie ciężkiej żółtaczki i niedokrwistości. Umiarkowaną niedokrwistość, dyskretną żółtaczkę i powiększoną śledzionę obserwuje się na ogół już od 2 roku życia. Kamica żółciowa występuje u 50% chorych. Można ją udokumentować już w 4-5 roku życia. Najcięższym powikłaniem choroby w dzieciństwie są zagrażające życiu epizody aplastyczne. Usuniecie śledziony zapobiega ich występowaniu, a także kamicy żółciowej, hemosyderozy i uszkodzeń wątroby. Po usunięciu nadal jednak we krwi znajdują się sferocyty.

Punkty: 0


97. Wskaż twierdzenie prawdziwe.
 • Najlepiej udokumentowane jest działanie probiotyków w chorobach zapalnych jelit
 • Korzystne właściwości probiotyków są niezależne od szczepu
 • Efekt kliniczny stosowania probiotyków w chorobach zapalnych jelit jest dobrze udokumentowany i jednoznaczny
 • Efekt działania probiotyków w biegunce infekcyjnej jest zależny od dawki
 • Niektóre probiotyki są skuteczne w zapobieganiu rozwoju raka trzustki

Uzasadnienie: Efekt działania probiotyków zależy między innymi od szczepu i ich dawki.

Punkty: 0


98. Wskaż zdanie prawdziwe dotyczące rotawirusów:
 • jest to wirus DNA o potrójnym kapsydzie
 • u ludzi mogą występować zachorowania rotawirusami z grupy F i G
 • u ludzi najczęściej zachorowania wywołują rotawirusy z grupy A
 • podział na serotypy dotyczą tylko wirusów w grupy B
 • zakażenie rotawirusowe u dzieci jest rzadsze od zakażenia E.coli

Uzasadnienie: U ludzi występują zachorowania rotawirusami z grupy A, B, C, ale najczęściej zachorowania wywołują rotawirusy z grupy A. Rotawirus jest wirusem RNA o potrójnym kapsydzie. Serotypy opisywane są wyłącznie dla wirusów z grupy A. Zakażenie rotawirusowe jest najczęstszą przyczyną biegunki infekcyjnej u dzieci.

Punkty: 0


99. Do powikłań ogólnych anginy nie zaliczamy:
 • posocznicy
 • gorączki reumatycznej
 • zapalenia wsierdzia
 • zapalenia wielostawowego
 • zakrzepowego zapalenia zatoki jamistej

Uzasadnienie: Powikłania ogólne są następstwem nieprawidłowego lub niedostatecznego leczenia ostrego stanu zapalnego migdałków oraz występowania reakcji autoimmunologicznych wywołanych przez toksyny paciorkowcowe. Do powikłań tych zalicza się: posocznicę, gorączkę reumatyczną, zapalenie kłębuszków nerkowych, zapalenie wsierdzia i osierdzia, zapalenia wielostawowe. Powikłania miejscowe są wynikiem bezpośredniego przejścia procesu zapalnego na tkanki sąsiadujące z migdałkami. Zaliczamy do nich: naciek i ropień okołomigdałkowy , ropowicę i ropień przestrzeni przygardłowej, zagardłowej oraz tkanek miękkich szyi , ropowicę dna jamy ustnej - zwaną anginą Ludwiga, zakrzepowe zapalenie zatoki jamistej.

Punkty: 0


100. Lekiem z wyboru w terapii mało nasilonych zmian liszajca zakaźnego jest:
 • penicylina
 • azytromycyna
 • mupirocyna
 • klindamycyna
 • cefalosporyny

Uzasadnienie: Lekiem z wyboru do miejscowego stosowania w liszajcu zakaźnym jest mupirocyna, aplikowana 4 do 5 razy dziennie. W przypadku zmian rozległych lub nieustępujących po leczeniu miejscowym wskazane jest podawanie doustne erytromycyny lub antybiotyków beta-laktamowych opornych na beta-laktamazy.

Punkty: 0


101. Obraz radiologiczny charakteryzujący się naciekiem w obrębie płata płucnego, tzw. zespołem pęcherzykowym z wysiękiem w jamie opłucnej charakterystyczny jest dla zakażeń o etiologii:
 • Staphylococcus ureus
 • Streptococcus pneumoniae
 • Wirus RSV
 • Klebsiella pneumoniae
 • Mycoplasma pneumoniae

Uzasadnienie: Obraz radiologiczny pneumokokowego zapalenia płuc charakteryzuje się naciekiem w obrębie płata płucnego. Charakterystyczny jest tzw. zespół pęcherzykowy, tzn. intensywne zacienienie, w obrębie, którego widać powietrzny bronchogram. Może mu towarzyszyć wysięk w jamie opłucnej.

Punkty: 0


102. Najlepszą prewencję rozwoju choroby alergicznej u niemowląt stanowi:
 • późne wprowadzenie produktów zbożowych do diety dziecka
 • eliminacja z diety matki produktów zbożowych
 • karmienie piersią
 • stosowanie hydrolizatów mlekozastępczych
 • stosowanie mieszanek elementarnych

Uzasadnienie: Najlepszą prewencję rozwoju choroby alergicznej u niemowląt stanowi karmienie piersią. Komórki zwane makrofagami, występujące w mleku matki, zawierają zmagazynowaną immunoglobulinę A, która jest uwalniana w przewodzie pokarmowym dziecka podczas kontaktu z czynnikami chorobotwórczymi. Zaś limfocyty zawarte w pokarmie, pełnią dużą rolę w rozwoju tzw. tolerancji immunologicznej. U matek z rodzin z wywiadem atopowym warto wyeliminować z diety substancje alergizujące, a także zastosować suplementację wapniem i witaminami.

Punkty: 0


103. Wskazania do profilaktycznego podawania żelaza nie występują u:
 • wcześniaków
 • dzieci narażonych na straty krwi w okresie porodowym
 • wszystkich donoszonych noworodków
 • dzieci z ciąż bliźniaczych
 • dzieci, których matki w czasie ciąży miały niedokrwistość

Uzasadnienie: Bezwzględne wskazania do profilaktycznego podawania żelaza występują u: wcześniaków, dzieci z ciąż mnogich, dzieci z obniżonym poziomem hemoglobiny w okresie noworodkowym, dzieci narażonych na straty krwi w okresie porodowym, dzieci, których matki w czasie ciąży miały niedokrwistość. Wskazania względne do podawania żelaza w dawce profilaktycznej są u dzieci: z nawracającymi zakażeniami układu oddechowego i pokarmowego; w okresie szybkiego wzrostu, zwłaszcza u dziewcząt w czasie pokwitania, obficie i nieregularnie miesiączkujących; z upośledzonym łaknieniem, zwłaszcza gdy występuje niechęć do spożywania mięsa, jarzyn, owoców; ze skłonnościami do krwawień.

Punkty: 0


104. Pęcherzykowo-krostowe wykwity na podłożu rumieniowym zlewające się w łuszczące zmiany o ząbkowanych brzegach, umiejscowione w okolicach krocza, to charakterystyczny obraz:
 • noworodkowej melanozy krostowatej
 • opryszczki zwykłej
 • skórnej kandidiazy noworodkowej
 • niesztowicy
 • liszajca

Uzasadnienie: Miejscowe zakażenie drożdżakowe skóry jest często obserwowane w okresie noworodkowym. Typowymi miejscami lokalizacji są okolica krocza, fałdów skóry, pach a także łożyska paznokci. Pierwotne zmiany charakteryzują się małymi, pęcherzykowo-krostowymi wykwitami, powstającymi na podłoży rumieniowym, tworzącymi zlewające się łuszczące zmiany o ząbkowanych brzegach.

Punkty: 0


105. Polskie Rekomendacje 2003 zalecają jako leczenie ostrego zapalenia ucha środkowego w przypadku alergii na betalaktamy:
 • amoksycylinę
 • amoksycylinę z kwasem klawulanowym
 • metronidazol
 • cefalosporyny II generacji
 • klarytromycynę

Uzasadnienie: W przypadku alergii na betalaktamy w leczeniu OZUŚ: klarytromycyna - < 12 r.ż. 15mg/kg m.c./24h w 2 dawkach - dzieci starsze 250-500 mg 2x/24h przez 5 dni azytromycyna - < 12 r.ż. 10 mg/kg m.c./24h - I dawka, następnie 5 mg/kg m.c./24h przez kolejne 4 dni - dzieci starsze 500 mg/24h - I dawka, następnie 250 mg/24h przez kolejne 4 dni Źródło: Polskie Rekomendacje 2003 powstałe w wyniku ustaleń Polskiej Grupy Roboczej ds. Opracowania Rekomendacji i Standardów Profilaktyki i Racjonalnej Terapii Zakażeń oraz Zespołu Recenzujących Ekspertów.

Punkty: 0


106. Wskaż zdanie prawdziwe dotyczące basiliximabu:
 • jest to chimeryczne przeciwciało ludzko-mysie skierowane przeciw CD20
 • zmniejsza ogólną liczbę limfocytów
 • wpływa na spoczynkowe limfocyty T
 • ma zastosowanie w leczeniu choroby przeszczep przeciw gospodarzowi
 • ma zastosowanie w leczeniu chłoniaków niezarniczych

Uzasadnienie: Basiliximab to chimeryczne przeciwciało, które selektywnie wiąże się z receptorem dla IL-2 na aktywowanych limfocytach T. Nie dopuszcza ono do dalszej ich proliferacji klonalnej. Przeciwciało to nie wpływa na spoczynkowe limfocyty T a także nie zmniejsza ogólnej liczby limfocytów T. Znalazło ono zastosowanie u chorych po przeszczepieniu szpiku w leczeniu choroby przeszczep przeciwko gospodarzowi.

Punkty: 0


107. Prawidłowa wartość wskaźnika MEF50 u dzieci do 18 r.ż. wynosi:
 • ≥ 60% wartości należnej
 • ≥ 65% wartości należnej
 • ≥ 70% wartości należnej
 • ≥ 75% wartości należnej
 • ≥ 50% wartości należnej

Uzasadnienie: W pediatrii nieco inaczej niż u osób dorosłych określa się granice wartości przyjmowanych za prawidłowe, i tak wskaźnik dla wskaźnika MEF50 wartości prawidłowe są większe lub równe 75% wartości należnych.

Punkty: 0


108. W okresie noworodkowym (0-1 miesiąca) za zapalenia płuc odpowiedzialne są drobnoustroje kolonizujące noworodka podczas porodu. Należą do nich m.in.:
 • Staphylococcus aureus, bezotoczkowe pałeczki Haemophilus influenza
 • wirusy grypy i RSV
 • Streptococcus agalactiae, Escherichia coli, Listeria monocytogenes
 • Streptococcus pyogenes, Klebsiella pneumoniae
 • Moraxella catharralis, Haemophilus influenzae

Uzasadnienie: W okresie noworodkowym za zapalenie płuc odpowiedzialne są drobnoustroje kolonizujące noworodka podczas porodu. Będą to bakterie tworzące mikroflorę pochwy matki, a także środowiska szpitalnego (jeśli poród odbywa się w szpitalu). Są to najczęściej pałeczki Gram-ujemne z rodziny Enterobacteriaceae, a zwłaszcza Escherichia coli, paciorkowiec grupy B (Streptococcus agalactiae), Gram-dodatnie pałeczki Listeria monocytogenes (u matek nosicielek).

Punkty: 0


109. W przypadku alergii na Beta-laktamy w leczeniu anginy paciorkowcowej zastosujesz:
 • fenoksymetylopenicylinę
 • amoksycylinę
 • cefadroksyl
 • cefprozil
 • spiramycynę

Uzasadnienie: Jedynie w przypadku alergii na Beta-laktamy w leczeniu anginy paciorkowcowej można zastosować makrolidy: np. spiramycynę.

Punkty: 0


110. W diagnostyce gorączki o nieuchwytnej przyczynie podstawowymi badaniami są m.in.:
 • punkcja lędźwiowa
 • ALT i ASP
 • badania serologiczne
 • posiew i badanie ogólne moczu
 • TIBC

Uzasadnienie: Zakażenie układu moczowego jest w okresie dzieciństwa jedną z najczęstszych postaci chorób bakteryjnych, drugą po zakażeniach układu oddechowego. Wobec różnorodności danych z wywiadów, a często wobec bardzo nietypowego i skąpoobjawowego przebiegu ZUM, badanie ogólne i posiew moczu trzeba wykonać u każdego dziecka, które zgłasza się do lekarza z powodu dolegliwości o nieznanej przyczynie i zawsze przed rozpoczęciem leczenia przeciwbakteryjnego.

Punkty: 0


111. Wskaż zdanie nieprawdziwe:
 • szczepionki monowalentne zawierają jeden gatunek lub typ drobnoustroju
 • szczepionki skojarzone zawierają antygeny kilku gatunków drobnoustrojów w jednej strzykawce
 • około 5% klinicznie zdrowych osób, mimo prawidłowo przeprowadzonych szczepień nie wytwarza odpowiedzi poszczepiennej
 • szczepionka przeciwko grypie zawiera żywe atenuowane drobnoustroje
 • szczepionki rekombinowane zawierają fragmenty drobnoustrojów

Uzasadnienie: Szczepionki monowalentne zawierają jeden gatunek lub typ drobnoustroju. Szczepionki skojarzone zawierają antygeny kilku gatunków drobnoustrojów w jednej strzykawce. Około 5% klinicznie zdrowych osób, mimo prawidłowo przeprowadzonych szczepień nie wytwarza odpowiedzi poszczepiennej, ang. non-responders. Szczepionki rekombinowane w swoim składzie zawierają odpowiadający za uodpornienie antygen lub antygeny drobnoustroju chorobotwórczego. Szczepionka przeciw grypie należy do szczepionek rekombinowanych, zawierających w swoim składzie odpowiadający za uodpornienie antygen lub antygeny drobnoustroju chorobotwórczego.

Punkty: 0


112. W której z wymienionych sytuacji można się spodziewać wystąpienia anergii dodatniej odczynu tuberkulinowego?
 • kilkukrotne szczepienie dziecka dużymi dawkami BCG
 • gruźlicze zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych
 • przewlekła terapia glikokortykosteroidami
 • ostra infekcja EBV
 • stan po cholecystektomii

Uzasadnienie: Anergia dodatnia występuje gdy odporność na zakażenie gruźlicą jest duża, brak jest natomiast wrażliwości na tuberkulinę. Anergia dodatnia występuje u dzieci szczepionych kilkakrotnie dużymi dawkami BCG oraz u ludzi mających styczność z niewielkimi dawkami prątków. Odczyn tuberkulinowy w takiej sytuacji może być zerowy lub słabo dodatni.

Punkty: 0


113. U chłopca w wieku 17 lat w leczeniu zapalenia płuc o podejrzanej atypowej etiologii nie zastosujemy:
 • aksetylu cefuroksymu
 • klarytromycyny
 • lewofloksacyny
 • doksycykliny
 • spiramycyny

Uzasadnienie: Aksetyl cefuroksymu nie jest antybiotykiem makrolidowym więc przy podejrzeniu atypowego zapalenia płuc nie zastosujemy go u dziecka w jakimkolwiek wieku. Doksycyklinę można stosować u dzieci > 8 r.ż., a fluorochinolony > 16 r.ż.

Punkty: 0


114. Do czynników zwiększających ryzyko zachorowania na astmę oskrzelową w wieku dziecięcym zaliczamy wszystkie, z wyjątkiem:
 • niską masę urodzeniową
 • cięcie cesarskie
 • wcześniactwo
 • nadużywanie alkoholu przez matkę w czasie ciąży
 • palenie tytoniu przez matkę w czasie ciąży

Uzasadnienie: Stwierdzono, że niska masa urodzeniowa, zaburzenia rozwoju wewnątrzmacicznego, wcześniactwo, palenie tytoniu przez matkę w czasie ciąży, złe warunki socjalno-ekonomiczne mogą zwiększać ryzyko zachorowania na astmę oskrzelową w wieku dziecięcym. Szansa na wystąpienie astmy jest wyższa u dzieci urodzonych przez cięcie cesarskie, za pomocą kleszczy lub przy pomocy ręcznej. Dzieci z niższą liczbą punktów w skali Apgar w 1 i w 5 minucie po urodzeniu mają wyższe ryzyko wystąpienia astmy w porównaniu z dziećmi urodzonymi w dobrym stanie.

Punkty: 0


115. Do grup zwiększonego ryzyka zachorowania na zapalenie płuc nie należą dzieci z:
 • wrodzonymi lub nabytymi zaburzeniami odporności
 • wrodzonymi wadami układu krążenia
 • przerostem migdałka podniebiennego
 • wadami w budowie klatki piersiowej
 • zaburzeniami świadomości

Uzasadnienie: Do grup zwiększonego ryzyka zachorowania na zapalenie płuc należą dzieci z wrodzonymi lub nabytymi zaburzeniami odporności, wrodzonymi wadami układu krążenia lub układu oddechowego (zwłóknienie torbielowate), zaburzeniami oddychania powstałymi w następstwie urazu lub wadami w budowie klatki piersiowej oraz dzieci z zaburzeniami świadomości.

Punkty: 0


116. Wskaż twierdzenie prawdziwe:
 • Dojrzewanie płciowe dziewcząt rozpoczyna się później i przebiega nieco wolniej niż u chłopców.
 • Dojrzewanie płciowe dziewcząt rozpoczyna się wcześniej i przebiega nieco szybciej niż u chłopców.
 • Dojrzewanie płciowe dziewcząt rozpoczyna się wcześniej i przebiega nieco wolniej niż u chłopców.
 • Dojrzewanie płciowe chłopców rozpoczyna się wcześniej i przebiega nieco szybciej niż u dziewcząt.
 • Dojrzewanie płciowe dziewcząt rozpoczyna się w tym samym czasie co u chłopców i przebiega nieco wolniej niż u nich.

Uzasadnienie: Dojrzewanie płciowe to okres życia cechujący się wzrastaniem, różnicowaniem oraz dojrzewaniem tkanek i układów organizmu, odpowiedzialnych za wyprodukowanie komórek płciowych, zapłodnienie oraz donoszenie ciąży. Wydzielanie hormonów płciowych gwałtownie wówczas wzrasta, co powoduje szybki rozwój narządów płciowych oraz erotyzację psychiki - do głosu dochodzi popęd seksualny. Przemiany te są stosunkowo nagłe. Dziewczęta i chłopcy różnią się znacznie przebiegiem procesu dojrzewania. Dojrzewanie dziewcząt rozpoczyna się wcześniej i przebiega nieco wolniej niż u chłopców.

Punkty: 0


117. Lekiem II rzutu w leczeniu anginy paciorkowcowej jest:
 • fenoksymetylopenicylina
 • cefadroksyl
 • amoksycylina
 • spiramycyna
 • cefprozil

Uzasadnienie: Rekomendacje 2003 roku zalecają w przypadku nieskuteczności terapii fenoksymetylopenicyliną zastosowanie cefalosporyn I generacji, które są również lekami I rzutu. Leczeniem alternatywnym jest zastosowanie cefalosporyn II generacji: np. cefprozilu.

Punkty: 0


118. Wskaz twierdzenie nieprawdziwe dotyczące alergii pokarmowej:
 • stanowi wstępną manifestację choroby atopowej u dzieci
 • czynnikiem ryzyka rozwoju alergii pokarmowej jest niedojrzała bariera jelit oraz zaburzenie równowagi komórek T na korzyść limfocytów Th2
 • głównymi potencjalnymi alergenami pokarmowymi u niemowląt są: białka mleka krowiego, soi, jaja kurzego, glutenu i mięsa zwierząt
 • nie udowodniono wpływu karmienia piersią na obniżenie ryzyka wystąpienia alergii pokarmowej
 • mleko matek atopowych ma wyższy poziom proalergicznych cytokin

Uzasadnienie: Z prospektywnych nieinwazyjnych badań wynika, że karmienie piersią wiąże się z obniżeniem ryzyka alergii pokarmowej (głównie na alergeny mleka krowiego).

Punkty: 0


119. Do przyczyn asfiksji ze strony dziecka nie należy:
 • patologia naczyń pępowinowych
 • niedokrwistość
 • przeszkody mechaniczne w drogach oddechowych
 • nieprawidłowości rozwojowe o typie wad wrodzonych
 • hipotrofia

Uzasadnienie: Czynniki, które ograniczają dostęp tlenu dla płodu i upośledzają wymianę gazową możemy podzielić na matczyne i płodowe: Przyczyny niedotlenienia prowadzące do wystąpienia asfiksji okołoporodowej ze „strony dziecka” to: wcześniactwo, hipotrofia, wady rozwojowe, zakażenie, różne przeszkody mechaniczne w drogach oddechowych np. smółka, wody płodowe, śluz, krew, a także niedokrwistość spowodowana krwotokiem, choroba hemolityczna noworodków oraz niektóre zespoły genetyczne: niedokrwistości, a także nieprawidłowości kariotypu takie ja np. trisomie. Ze „strony matki” jest to najczęściej upośledzone przenikanie tlenu przez łożysko w wyniku zmniejszenia się jego powierzchni czynnej. Mamy z tym do czynienia w sytuacji ostrego krwawienia z łożyska, zmian w łożysku upośledzających wymianę między matką i dzieckiem, a także w sytuacji niewyrównanego nadciśnienie tętniczego, cukrzycy, konfliktu matczyno-płodowego w układzie Rh, a także zakażenia wewnątrzmacicznego. Ważnym czynnikiem zmniejszającym dostęp tlenu do płodu jest patologia naczyń pępowinowych. Przedwczesny poród, ciąża mnoga, nieprawidłowe ułożenie płodu również mogą być przyczyną asfiksji okołoporodowej.

Punkty: 0


120. Choroba syropu klonowego dotyczy niemowląt z defektem enzymu, wskutek którego gromadzi/-ą się we krwi:
 • tyrozyna
 • fenyloalanina
 • kwas fenylopropionowy
 • aminokwasy rozgałęzione
 • mukopolisacharydy

Uzasadnienie: Choroba syropu klonowego wywołana jest przez niedobór enzymu - dehydrogenazy ketokwasów aminokwasów rozgałęzionych (waliny, leucyny, izoleucyny), co powoduje ich nagromadzenie się w organizmie. Nazwa pochodzi od zapachu moczu, który przypomina zapach syropu klonowego. U noworodków może wystąpić ciężki zespół intoksykacyjny prowadzący do zgonu.

Punkty: 0


121. W celu wyprostowania przewodu słuchowego i obejrzenia jego ścian oraz błony bębenkowej należy u dzieci starszych odciągnąć małżowinę uszną:
 • do dołu i do tyłu
 • do góry i do tyłu
 • do dołu i do przodu
 • do góry i do przodu
 • w lewą stronę

Uzasadnienie: Badanie otoskopowe u niemowląt i małych dzieci jest trudne. Przewód słuchowy zewnętrzny ma kręty przebieg i jest wąski. Dodatkowo otoskopię utrudnia zalegająca często woszczyna. Odciągnięcie małżowiny usznej do dołu i tyłu u niemowląt i ku górze i tyłowi u starszych dzieci powoduje wyprostowanie przewodu słuchowego i pozwala na obejrzenie ścian przewodu słuchowego oraz błony bębenkowej.

Punkty: 0


122. Zaznacz zdanie fałszywe dotyczące miejscowych odczynów poszczepiennych
 • należy do nich obrzęk, świąd, zaczerwienie
 • pojawiają się około 12-48 godzin po zaszczepieniu
 • są związane z nadwrażliwością na białko jaja kurzego
 • rzadko prowadzą do nacieku w miejscu iniekcji
 • odczynem tym może być podwyższona ciepłota ciała oraz bóle mięśni i stawów

Uzasadnienie: Niepożądane odczyny poszczepienne: • objawy miejscowe: zaczerwienienie, obrzęk, świąd, rzadko prowadzące do nacieku w miejscu iniekcji, występują ok. 12-48 godzin po szczepieniu • objawy ogólne: podwyższona ciepłota ciała, bóle mięśni i stawów, ból głowy • objawy alergiczne: dreszcze, obrzęk Quinkego, astma alergiczna, wstrząs anafilaktyczny (występują wyjątkowo rzadko i wiążą się z nadwrażliwością na białko jaja kurzego, obecnego w śladowych ilościach w szczepionce)

Punkty: 0


123. Wskaż zdanie prawdziwe dotyczące daklizumabu:
 • przeciwciało to wiąże się z podjednostką TAC receptora dla IL-2 na aktywowanych limfocytach T
 • zmniejsza ogólną liczbę limfocytów
 • wpływa na spoczynkowe limfocyty T
 • nie ma wpływu na częstość ostrego odrzucania przeszczepu
 • jest przeciwciałem humanizowanym

Uzasadnienie: Daklizumab jest przeciwciałem monoklonalnym humanizowanym, które selektywnie wiąże się z podjednostką TAC receptora dla IL-2 na aktywowanych limfocytach T. Nie dopuszcza ono do ich dalszej proliferacji klonalnej. Podobnie jak basiliximab daklizumab nie wpływa na spoczynkowe limfocyty T i nie zmniejsza ogólnej liczby limfocytów T. Daklizumab należy do leków immunosupresyjnych stosowanych w transplantologii. Zmniejsza częstość ostrego odrzucania przeszczepu.

Punkty: 0


124. Wskaż stwierdzenie fałszywe dotyczące testów skórnych:
 • mogą być przydatne w ustaleniu przyczyny anafilaksji
 • mają znaczenie również w przypadku reakcji niezależnej od IgE
 • mają znaczenie jedynie w przypadku reakcji anafilaktycznej
 • w przypadku silnego uczulenia stwarzają ryzyko wystąpienia reakcji anafilaktycznej
 • w przypadku bardzo charakterystycznego wywiadu nie jest konieczne ich przeprowadzanie

Uzasadnienie: Testy skórne mają znaczenie jedynie wtedy, gdy reakcja jest anafilaktyczna czyli IgE-zależna. Nie mają znaczenia w przypadku reakcji anafilaktoidalnej, która jest niezależna od IgE.

Punkty: 0


125. Wskaż zdanie fałszywe dotyczące nowotworów występujących u dzieci:
 • obraz mikroskopowy nowotworów jest monotonny
 • nowotwory dziecięce to najczęściej nowotwory nienabłonkowe
 • duża część nowotworów dziecięcych jest wrażliwa na chemioterapię
 • nowotwory dziecięce występują częściej u chłopców
 • nowotwory te są często wykrywane na etapie znacznego zaawansowania

Uzasadnienie: Nowotwory wieku dziecięcego wyróżnia kilka charakterystycznych cech: • są to nowotwory nienabłonkowe • mają monotonny obraz mikroskopowy, niskie zróżnicowanie komórek • cechuje je jednakowa częstość u obu płci • lokalizują się w: szpiku, układzie limfatycznym, oun, nerkach, układzie współczulnym, tkankach miękkich, kościach, gonadach, wątrobie, siatkówce • są rozpoznawane w stadium dużego zaawansowania • często są wrażliwe na chemioterapię.

Punkty: 0


126. U 3-letniego dziecka podczas badań genetycznych stwierdzono, że jest ono nosicielem mutacji germinalnej protoonkogenu RET. W takim przypadku należy zaproponować:
 • całkowite wycięcie tarczycy
 • wprowadzenie supresyjnych dawek tyroksyny do końca życia
 • terapię radiojodem
 • kontrolę ultrasonograficzną tarczycy co roku
 • naświetlanie zewnętrzne

Uzasadnienie: U bezobjawowych nosicieli mutacji germinalnej protoonkogenu RET istnieje wysokie ryzyko rozwoju raka rdzeniastego tarczycy. U dzieci z mutacją MEN2A należy przeprowadzić całkowite wycięcie tarczycy po 5 roku życia. U dzieci z mutacją MEN2B już w 1 roku życia.

Punkty: 0


127. Długołańcuchowe, wielonienasycone kwasy tłuszczowe:
 • są bezpieczne dla zdrowia dziecka
 • dużą ich zawartość stwierdza się w jądrach komórek mięśniowych
 • nie powinny być stosowane u wcześniaków
 • poprawiają wzrost włosów
 • wchodzą w skład każdego mleka następnego

Uzasadnienie: Długołańcuchowe wielonienasycone kwasy tłuszczowe występują w błonach komórkowych, a najwięcej w błonach komórek nerwowych. Organizm niemowlęcia sam je potrafi wytworzyć z kwasów: linolowego i alfa-linolenowego. Uważa się, że u noworodków urodzonych przedwcześnie produkcja ta jest ograniczona. Jednak nie ma jednoznacznych badań wskazujących na korzyści wynikające z podawania mleka modyfikowanego zawierającego te kwasy tłuszczowe. Uważa się więc, że mają one jedynie potencjalnie korzystny efekt na rozwój ośrodkowego układu nerwowego. Nie są obowiązkowym dodatkiem do mleka początkowego.

Punkty: 0


128. Do powikłań wad cewy nerwowej nie należy:
 • pęcherz neurogenny
 • moczówka prosta nerkowa
 • zakażenia układu moczowego
 • niewydolność nerek
 • neurogenny kanał odbytowo-odbytniczy

Uzasadnienie: Następstwami wad cewy nerwowej, zależnymi od poziomu uszkodzenia ośrodkowego układu nerwowego, są: pęcherz neurogenny, neurogenny kanał odbytowo-odbytniczy, deformacja kości i stawów, zaburzenia czucia i upośledzenie czynności seksualnych, a także zaburzenia hormonalne i wodogłowie.

Punkty: 0


129. Ferrytyna:
 • transportuje żelazo w krwiobiegu
 • receptory ferrytyny są obecne na powierzchni erytroblastów
 • odkłada się głównie w wątrobie
 • stanowi ruchomą rezerwę żelaza
 • inaczej jest nazywana transferyną

Uzasadnienie: Ferrytyna jest białkiem zapasowym żelaza. Stanowi ona ruchomą rezerwę żelaza, która w razie zwiększonego zapotrzebowania jest szybko uruchamiana i pokrywa zapotrzebowanie. Jej stężenie w surowicy krwi dobrze odzwierciedla poziom zapasów żelaza w ustroju. Zmniejszony poziom ferrytyny występuje w niedoborze żelaza.

Punkty: 0


130. W diagnostyce guzów mózgu u dzieci ocenia się:
 • stężenie AFP i hCG w surowicy krwi
 • stężenie AFP i hCG w płynie mózgowo-rdzeniowym
 • tylko stężenie AFP w płynie mózgowo-rdzeniowym
 • stężenie CEA w płynie mózgowo-rdzeniowym
 • stężenie CA 19.9 w surowicy krwi

Uzasadnienie: Markery nowotworowe w diagnostyce guzów u dzieci: Nowotwór Marker biochemiczny Miejsce oznaczenia guzy mózgu AFP, hCG płyn mózgowo-rdzeniowym guzy wątroby AFP surowica krwi nowotwory z pierwotnych komorek rozrodczych AFP, hCG i CEA surowica krwi

Punkty: 0


131. Główną bakteryjną przyczyną zapalenia płuc we wszystkich grupach wiekowych jest:
 • Staphylococcus ureus
 • Streptococcus pneumoniae
 • Chlamydophila psittaci
 • Moraxella catharralis
 • Mycoplasma pneumoniae

Uzasadnienie: Główną bakteryjną przyczyną zapalenia płuc we wszystkich grupach wiekowych jest Streptoccocus pneumoniae.

Punkty: 0


132. W przypadku podejrzenia zapalenia płuc zaleca się bezwzględnie wykonać:
 • preparat bezpośredni z plwociny zabarwiony metodą Grama
 • badanie wirusologiczne popłuczyn nosowo-gardłowych
 • posiew mikrobiologiczny wymazu z gardła
 • badanie radiologiczne klatki piersiowej
 • żadne z powyższych badań

Uzasadnienie: W warunkach podstawowej opieki zdrowotnej, u dziecka chorego na zapalenie płuc nie ma wskazań do wykonywania badań mikrobiologicznych. Nie ma również wskazań do rutynowego wykonywania zdjęcia rtg klatki piersiowej u dzieci z łagodnym, niepowikłanym zapaleniem dolnych dróg oddechowych.

Punkty: 0


133. Hamującego wpływu na absorpcję żelaza w przewodzie pokarmowym nie wykazuje/wykazują:
 • fityniany
 • kwas askorbinowy
 • mleko
 • szczawiany
 • antybiotykoterapia

Uzasadnienie: Wchłanianie żelaza odbywa się głównie przez przyswajanie go w przewodzie pokarmowym, przede wszystkim w dwunastnicy i górnej części jelita cienkiego. Warunkiem przyswojenia żelaza jest jego występowanie w formie rozpuszczalnej i zredukowanej czyli dwuwartościowej. Kwasy soku żołądkowego odczepiają żelazo z połączeń organicznych i redukują je. Wchłanianie żelaza przyspieszają substancje redukujące, zwłaszcza kwas askorbinowy. Hamująco na absorpcję żelaza wpływają fosforany i związki fitynowe a także duża ilość masy pokarmowej, antybiotykoterapia wpływająca niekorzystnie na prawidłową florę bakteryjną jelit oraz szybka perystaltyka. Wchłanianie żelaza zależy również od stosowanej diety. Jednostronna dieta węglowodanowa lub tłuszczowa zwiększa wchłanianie żelaza a dieta białkowa z dużą zawartością aminokwasów zmniejsza je.

Punkty: 0


134. Wskaż twierdzenie prawdziwe:
 • większość pacjentów z pyłkowicą ma w sezonie pylenia objawy zajęcia oskrzeli
 • tylko 20% pacjentów z astmą cierpi na katar i/lub obrzęk nosa
 • astma rozwija się u 20% chorych z pyłkowiną
 • wzrost zanieczyszczenia powietrza współwystępuje ze wzrostem częstości występowania alergii
 • nie ma związku między ryzykiem rozwoju atopii i astmy a wprowadzeniem mleka sztucznego przed 4 miesiącem życia

Uzasadnienie: Związek między astmą i pyłkowicą jest ewidentny. Około 38% pacjentów z pyłkowicą ma w sezonie pylenia objawy zajęcia oskrzeli, zaś 70% pacjentów z astmą cierpi na katar i/lub obrzęk nosa. Astma rozwija się u 20% chorych z pyłkowicą. Historia naturalna obu tych schorzeń wskazuje, że często objawy astmy poprzedza katar.

Punkty: 0


135. Temperatura wody zastosowanej w kąpieli chłodzącej powinna być:
 • o 2oC wyższa od temperatury ciała dziecka
 • o 1oC wyższa od temperatury ciała dziecka
 • o 1oC niższa od temperatury ciała dziecka
 • o 3oC niższa od temperatury ciała dziecka
 • o 5oC niższa od temperatury ciała dziecka

Uzasadnienie: Kąpiele chłodzące o zbyt niskiej temperaturze mogą prowadzić do nasilenia obkurczenia naczyń skórnych i w konsekwencji do wzrostu ilości zatrzymanego ciepła. Ich skuteczność jest największa po otrzymaniu przez dziecko ośrodkowo działających leków przeciwgorączkowych.

Punkty: 0


136. Alfa-sympatykomimetykiem stosowanym miejscowo w celu zmniejszenia obrzęku błony śluzowej nosa nie jest:
 • proksymetakaina
 • oksymetazolina
 • nafazolina
 • ksylometazolina
 • wszystkie podane leki są alfa sympatykomimetykami stosowanymi miejscowo

Uzasadnienie: Alfa-sympatykomimetykami, stosowanymi miejscowo w celu zmniejszenia obrzęku błony śluzowej nosa, są: oksymetazolina, nafazolina i ksylometazolina.

Punkty: 0


137. Przeciwgorączkową dawką paracetamolu jest:
 • 10-15 mg/kg m.c. jednorazowo p.r. u dzieci > 12 r.ż.
 • 20-30 mg/kg m.c. jednorazowo p.o. u dzieci < 12 r.ż.
 • 20-30 mg/kg m.c. jednorazowo p.r. u dzieci < 12 r.ż.
 • 1-5 mg/kg m.c. jednorazowo p.o. u dzieci > 12 r.ż.
 • 1-5 mg/kg m.c. jednorazowo p.r. u dzieci < 12 r.ż.

Uzasadnienie: PARACETAMOL – DAWKOWANIE: Dzieci < 12 r.ż.: 10-15 mg/kg m.c./24h p.o., 20-30 mg/kg m.c./dawkę p.r. Dzieci >12 r.ż.: 750-1000 mg/dawkę p.o., max 4,0 g/24h 1500-2000 mg/dawkę p.r., max. 8,0 g/24h

Punkty: 0


138. Identyfikacja płciowa rozpoczyna się:
 • od narodzin dziecka
 • w okresie wczesnodziecięcym
 • w okresie szkolnym
 • w okresie dojrzewania
 • w okresie przedszkolnym

Uzasadnienie: Identyfikacja płciowa to poczucie akceptacji i przynależności do własnej płci uformowane w wyniku procesu internalizacji poglądów, wartości, manier, statusu oraz władzy przedstawicieli własnej płci. Kształtuje się od momentu narodzin dziecka. Już w okresie noworodkowym rodzice odmiennie się zachowują i interpretują zachowania chłopca, inaczej dziewczynki. Następnie poprzez naśladownictwo, wzmacnianie określonych zachowań, dobór ubioru oraz zabawek, kontakty rówieśnicze, zabawy tematyczne z innymi dziecko kształtuje w sobie poczucie przynależności i odrębności płciowej.

Punkty: 0


139. Najsilniejszym czynnikiem rozwoju astmy jest uczulenie i ekspozycja na:
 • dym tytoniowy
 • alergeny roztoczy kurzu domowego
 • alergeny karaluchów
 • pyłki
 • pleśnie

Uzasadnienie: Pojedynczym, najsilniejszym czynnikiem rozwoju astmy jest uczulenie i ekspozycja na alergeny roztoczy kurzu domowego. Badania wykazały, że wskaźnik względnego ryzyka obecności astmy u dzieci uczulonych na roztocza kurzu domowego systematycznie podwaja się proporcjonalnie do wzrostu poziomu ekspozycji na alergeny roztoczy kurzu domowego.

Punkty: 0


140. Karmienie piersią niemowląt przez pierwsze 4-6 miesięcy życia wiąże się z obniżeniem ryzyka wystąpienia następujących schorzeń, oprócz:
 • atopowego zapalenia skóry
 • alergii pokarmowej (głównie na alergeny mleka krowiego)
 • nawracających obturacji oskrzeli
 • POChP
 • wszystkie odpowiedzi są prawdziwe

Uzasadnienie: Nie udowodniono wpływu karmienia piersią na występowanie POChP.

Punkty: 0


141. Okres kanalikowy rozwoju płuc trwa:
 • do 16 Hbd
 • między 16-24 Hbd
 • między 24-32 Hbd
 • od 32 Hbd do urodzenia
 • po urodzeniu

Uzasadnienie: Pomiędzy 16 a 24 Hbd przeważa rozwój oskrzelików ze stopniowym przekształcaniem się komórek nabłonka cylindrycznego w nabłonek sześcienny. Ten etap rozwoju określa się jako okres kanalikowy.

Punkty: 0


142. Wskaż fałszywe stwierdzenie dotyczące anafilaksji:
 • anafilaksja to natychmiastowa reakcja organizmu na powtórny kontakt z czynnikiem, który uprzednio był dobrze tolerowany
 • osoby przyjmujące leki blokujące receptor beta-adrenergiczny mogą stanowić grupę ryzyka wystąpienia ciężkich epizodów anafilaksji
 • przyjmuje się, że u około 30% chorych, pomimo dokładnej diagnostyki, czynnik wywołujący anafilaksję pozostaje nieznany
 • wywiad, o ile jest możliwy do zebrania, stanowi najważniejsze narzędzie służące do ustalenia przyczyny anafilaksji
 • łagodne reakcje same ustępują i nie dają progresji anafilaksji

Uzasadnienie: Każdy lekarz powinien pamiętać, że anafilaksja jest częścią ciągłego procesu. Objawy niezagrażające bezpośrednio życiu mogą się szybko nasilić, jeśli niezwłocznie nie zostanie wdrożone odpowiednie leczenie.

Punkty: 0


143. Niedokrwistość Fanconiego – wskaż fałszywe twierdzenie:
 • jest dziedziczona autosomalnie dominująco
 • jest niedokrwistością aplastyczną
 • objawy kliniczne aplazji szpiku występują ok. 4 roku życia dziecka
 • towarzyszy jej ryzyko wtórnych nowotworów złośliwych
 • mogą współwystępować wady kośćca

Uzasadnienie: Wrodzona niedokrwistość aplastyczna (niedokrwistość Fanconiego) jest chorobą dziedziczoną w sposób autosomalny recesywny, związaną z niestabilnością chromosomalną i zwiększonym ryzykiem zachorowania na wtórne nowotwory złośliwe, zwłaszcza ostrą białaczkę mieloblastyczną. U 30-40% chorych na FA stwierdza się obciążenie dziedziczne albo charakterystyczne wady wrodzone układu kostno-stawowego, anomalie skórne, rzadziej: mikrocefalię, wady układu moczowego. Objawy aplazji szpiku nie występują od razu po urodzeniu dziecka, najczęściej zaburzenia ujawniają się ok. 4 roku życia. W pytaniu należy więc zaznaczyć odpowiedź a.

Punkty: 0


144. Dziecku 4-letniemu, chorującemu na grypę, można przepisać:
 • oseltamiwir
 • zanamiwir
 • naproksen
 • metamizol
 • żadnego z powyższych leków nie powinno się przepisywać 4-letniemu dziecku

Uzasadnienie: W 1999 r. medycyna otrzymała dwa selektywne inhibitory neuraminidazy, tj. jednej z podjednostek glikoproteinowych wirusa grypy. Lekami tymi są zanamiwir i oseltamiwir. Zanamiwir jest dopuszczony do leczenia od 7 r.ż. a oseltamiwir możemy podawać dzieciom już od 1 r.ż.

Punkty: 0


145. Cechą typową wirusowego zapalenia dolnych dróg oddechowych nie jest:
 • prawidłowa lub zwiększona częstość oddechów
 • gorączka < 38,5C
 • świszczący oddech
 • powiększenie węzłów chłonnych wnęki płuca w zdjęciu rentgenowskim
 • znaczne wciągnięcie ścian klatki piersiowej

Uzasadnienie: Cechy wirusowego zapalenia dolnych dróg oddechowych to: występowanie częściej u niemowląt i młodszych dzieci, świszczący oddech, gorączka < 38,5°C, znaczne wciągnięcie ścian klatki piersiowej, cechy rozdęcia płuc, częstotliwość oddechów prawidłowa lub zwiększona, na radiogramie klatki piersiowej rozdęcie płuc, a u 25% plamiste ogniska niedodmy, a w ciężkich przypadkach niedodma płatowa.

Punkty: 0


146. Substancje zagęszczające:
 • wchodzą w skład każdego rodzaju mleka modyfikowanego
 • przyczyniają się do lepszego rozwoju dziecka
 • powinny być dodatkiem do mlek modyfikowanych tylko u dzieci z chorobą refluksową z zaburzeniami wzrastania
 • są wskazane jako dodatek do mlek modyfikowanych u dzieci z ulewaniem bez zaburzeń wzrastania
 • nie powinny być w ogóle stosowane jako dodatek do mlek modyfikowanych

Uzasadnienie: Według ESPGHAN chorobą refluksowa z zaburzeniami wzrastania jest jedynym wskazaniem do zastosowania substancji zagęszczających jako dodatek do mieszanki odżywczej, jako uzupełnienie leczenia farmakologicznego.

Punkty: 0


147. Pełny cykl szczepień przeciwko Haemophilus influenzae typu b:
 • jest zalecany według schematu: dawka podstawowa w 2 m.ż., 3-4 m.ż. i w 5 m.ż. oraz dawka przypominająca w 2 r.ż.
 • jest obowiązkowy według schematu: dawka podstawowa w 2 m.ż., 3-4 m.ż. i w 5-6 m.ż. oraz dawka przypominająca w 2 r.ż.
 • jest zalecany według schematu: dawka podstawowa w 1 m.ż. oraz dawka przypominająca w 2 r.ż.
 • jest obowiązkowy według schematu: dawka podstawowa w 1 m.ż. oraz dawka przypominająca w 2 r.ż.
 • jest zalecany tylko u dzieci uczęszczających do przedszkola

Uzasadnienie: Z dniem 01.04.2007 r. zmianie ulega obowiązujący Kalendarz Szczepień. Nowelizacja została wprowadzona przez specjalistów z Ministerstwa Zdrowia, na podstawie aktualnej wiedzy medycznej i sytuacji epidemiologicznej w Polsce. Największą zmianą wprowadzoną do kalendarza szczepień w tym roku jest wprowadzenie obowiązku szczepienia przeciwko Haemophilus influenzae typu b wszystkich dzieci w pierwszym i drugim roku życia. Pierwsza dawka szczepionki powinna być podana w drugim miesiącu życia, jednocześnie ze szczepionkami przeciw błonicy, tężcowi oraz krztuścowi oraz wirusowi zapalenia wątroby typu B, a dalsze jednocześnie z kolejnymi dawkami szczepionki przeciw błonicy, tężcowi oraz krztuścowi. Pełen cykl szczepień powinien składać się z trzech dawek szczepienia pierwotnego, podawanych trzykrotnie w pierwszym roku życia oraz jednej dawki uzupełniającej podanej w drugim roku życia dziecka, o ile producent nie zaleca innego schematu uodpornienia. [wypowiedź Rzecznika GIS]

Punkty: 0


148. Wskaż prawidłowe stwierdzenie dotyczące pięciostopniowej skali Pirqueta służącej do oceny wielkości migdałków podniebiennych:
 • I˚ - migdałki podniebienne małe, schowane między łukami podniebienno-gardłowymi
 • II˚- migdałki podniebienne przekraczające linię łuków podniebienno- gardłowych
 • III˚ - migdałki podniebienne zajmujące połowę szerokości gardła środkowego
 • IV˚ - migdałki podniebienne pokryte nalotem, stykające się na tylnej ścianie gardła
 • V˚- migdałki podniebienne powiększone do rozmiarów utrudniających oddychanie

Uzasadnienie: Skala Pirqueta służy do oceny wielkości migdałków i nie uwzględnia cech makroskopowych innych niż rozmiar (czyli np.: obecności białego nalotu, wpływu na oddychanie). Tylko odpowiedź a jest prawidłowa.

Punkty: 0


149. Do gabinetu lekarskiego zgłasza się matka z 4-letnim dzieckiem. Na podstawie objawów klinicznych i badania otoskopowego nie możesz stwierdzić czy na pewno dziecko ma ostre zapalenie ucha środkowego. Jaka jest właściwa opcja postępowania:
 • można wstrzymać się na 48-72h z decyzją o antybiotykoterapii i leczyć dziecko objawowo
 • można wstrzymać się na 72-100h z decyzją o antybiotykoterapii i leczyć dziecko objawowo
 • od początku należy leczyć dziecko amoksycyliną
 • od początku należy leczyć dziecko aytromycyną
 • od początku należy leczyć dziecko cefuroksymem

Uzasadnienie: Zgodnie z wytycznymi American Academy of Pediatrics i American Academy of Family Physicians z 2004 roku u dziecka w wieku >24 miesięcy z niepewnym rozpoznaniem OZUŚ - można wstrzymać się na 48-72 godzin z decyzją o antybiotykoterapii i leczyć dziecko objawowo. W razie nasilenia się objawów lub braku poprawy po 48-72 godzinach leczenia objawowego, należy rozpocząć leczenie antybiotykiem.

Punkty: 0


150. Wskaż błędną odpowiedź dotyczącą idiopatycznej plamicy małopłytkowej:
 • jest najczęstszą postacią małopłytkowości u dzieci
 • ma tendencję do samoistnego ustępowania
 • w obrazie szpiku stwierdza się zmniejszoną liczbę megakariocytów
 • jedną z metod leczenia jest splenektomia
 • liczba płytek zawsze spada poniżej 100 x 109/l

Uzasadnienie: W szpiku obserwuje się zwiększoną liczbę megakariocytów, która jest wyrazem wzmożonej aktywności linii czerwonokrwinkowej.

Punkty: 0


151. Za wystąpienie zespołu wstrząsu toksycznego odpowiada:
 • Streptococcus viridans
 • Klebsiella pneumoniae
 • Streptococcus pyogenes
 • Moraxella catarrhalis
 • Haemophilus influenzae

Uzasadnienie: Streptococcus pyogenes produkuje różne substancje, których obecność w organizmie wpływa na przebieg kliniczny stanu zapalnego m.in. toksynę erytrogenną - białko odpowiedzialne za immunosupresję limfocytów B, pobudzenie limfocytów T do produkcji cytokin, wystąpienie gorączki oraz toksycznego zespołu wstrząsowego.

Punkty: 0


152. Dawką profilaktyczną żelaza podawanego doustnie jest:
 • 3-6 mg/kg m.c./tyg.
 • 3-6 mg/kg m.c./24h
 • 1-2 mg/kg m.c./24h
 • 1-2 mg/kg m.c./tyg.
 • 7-8 mg/kg m.c./24h

Uzasadnienie: Dawką profilaktyczną żelaza podawanego doustnie jest 1-2 mg/kg m.c./24h

Punkty: 0


153. Do kryteriów diagnostycznych niedotlenienia nie należy:
 • stężenie kwasu mlekowego < 60 mg/dl
 • bradykardia u płodu < 80/min utrzymująca się przez 60s
 • kwasica metaboliczna o pH < 7,1
 • niedobór zasad > -12 mEq/l
 • późne deceleracje utrzymujące się po ustaniu skurczu macicy

Uzasadnienie: W klinice do oceny stanu płodu najpowszechniej wykorzystuje się badanie kardiotokograficzne. Wskaźnikiem zagrożenia płodu jest bradykardia poniżej 80/min, utrzymująca się przynajmniej przez 60 sek. oraz późniejsze deceleracje, czyli zwolnienia czynności serca utrzymujące się po ustaniu skurczu macicy. U noworodka w ocenie przebytego niedotlenienia wewnątrzmacicznego stosuje się przeważnie skalę Apgar, parametry równowagi kwasowo-zasadowej i stężenie kwasu mlekowego we krwi pępowinowej. Kryteriami diagnostycznymi przebytego niedotlenienia są: konieczność podjęcia resuscytacji oddechowej, kwasica metaboliczna o pH <7,1 i niedobór zasad (powyżej -12 mEq/l oraz podwyższone stężenie kwasu mlekowego (powyżej 60 mg/dl ) we krwi pępowinowej.

Punkty: 0


154. Szczepienia przeciwko Haemophilus influenzae typ b:
 • są obowiązkowe u wszystkich dzieci tylko w 2 m.ż. i 5 m.ż.
 • są obowiązkowe u wszystkich dzieci w 2 m.ż., 3-4 m.ż., 5-6 m.ż. oraz w 16-18 m.ż.
 • są zalecane u dzieci w 2 m.ż. i 4 r.ż.
 • są zalecane u dzieci w 2 m.ż. i 3 r.ż.
 • są zalecane u dzieci > 1 r.ż.

Uzasadnienie: Z dniem 01.04.2007 r. zmianie ulega obowiązujący Kalendarz Szczepień. Nowelizacja została wprowadzona przez specjalistów z Ministerstwa Zdrowia, na podstawie aktualnej wiedzy medycznej i sytuacji epidemiologicznej w Polsce. Największą zmianą wprowadzoną do kalendarza szczepień w tym roku jest wprowadzenie obowiązku szczepienia przeciwko Haemophilus influenzae typu b wszystkich dzieci w pierwszym i drugim roku życia. Pierwsza dawka szczepionki powinna być podana w drugim miesiącu życia, jednocześnie ze szczepionkami przeciw błonicy, tężcowi oraz krztuścowi oraz wirusowi zapalenia wątroby typu B, a dalsze jednocześnie z kolejnymi dawkami szczepionki przeciw błonicy, tężcowi oraz krztuścowi. Pełen cykl szczepień powinien składać się z trzech dawek szczepienia pierwotnego, podawanych trzykrotnie w pierwszym roku życia oraz jednej dawki uzupełniającej podanej w drugim roku życia dziecka, o ile producent nie zaleca innego schematu uodpornienia. [wypowiedź Rzecznika GIS]

Punkty: 0


155. Do wczesnych powikłań zamartwicy nie należy:
 • nadciśnienie płucne
 • NEC
 • niewydolność nerek
 • ADHD
 • ARDS

Uzasadnienie: Zespół nadpobudliwości ruchowej i zaburzeń koncentracji uwagi (ADHD) podobnie jak zespół mózgowego porażenia dziecięcego czy padaczka mogą być odroczonymi (późnymi) skutkami przebytych komplikacji niedotlenieniowo-niedokrwiennych w okresie okołoporodowym.

Punkty: 0


156. Szczepionki przeciw rotawirusom i wirusowi brodawczaka ludzkiego są:
 • zalecane i finansowane z budżetu państwa
 • zalecane, ale nie finansowane z budżetu państwa
 • obowiązkowe u wszystkich dzieci z grup ryzyka i finansowane z budżetu państwa
 • obowiązkowe u dzieci w 4 r.ż.
 • żadne ze stwierdzeń nie jest prawidłowe

Uzasadnienie: Wśród szczepień zalecanych, które nie są finansowane z budżetu państwa w najnowszej wersji Kalendarza Szczepień (01.04.2007) znalazły się między innymi szczepionki przeciw rotawirusom i wirusowi brodawczaka ludzkiego.

Punkty: 0


157. Wskaż zdanie fałszywe dotyczące badania popłuczyn żołądkowych.
 • badanie to wykonuje się od 3 do 5 razy
 • kolejne badania wykonuje się w ciągu kolejnych dni, bez dni przerwy
 • popłuczyny pobierane są rano
 • dziecko musi pozostawać do badania na czczo
 • zaleca się około 10 minutowy spacer przed wykonaniem badania

Uzasadnienie: Popłuczyny żołądkowe pobierane są 3-5 razy w kolejne dni, rano, na czczo, zaraz po obudzeniu, tzn. jeszcze przed wstaniem z łóżka. „Spacer” przed badaniem zmniejsza prawdopodobieństwo znalezienia prątków w popłuczynach na skutek przemieszczenia się treści żołądkowych do niższych odcinków przewodu pokarmowego.

Punkty: 0


158. Do gabinetu lekarskiego zgłasza się matka z 4-letnim dzieckiem. Na podstawie objawów klinicznych i badania otoskopowego nie możesz stwierdzić czy na pewno dziecko ma ostre zapalenie ucha środkowego. Jaka jest właściwa opcja postępowania:
 • można wstrzymać się na 48-72h z decyzją o antybiotykoterapii i leczyć dziecko objawowo
 • można wstrzymać się na 72-100h z decyzją o antybiotykoterapii i leczyć dziecko objawowo
 • od początku należy leczyć dziecko amoksycyliną
 • od początku należy leczyć dziecko azytromycyną
 • od początku należy leczyć dziecko cefuroksymem

Uzasadnienie: Zgodnie z wytycznymi American Academy of Pediatrics i American Academy of Family Physicians z 2004 roku u dziecka w wieku >24 miesięcy z niepewnym rozpoznaniem OZUŚ - można wstrzymać się na 48-72 godzin z decyzją o antybiotykoterapii i leczyć dziecko objawowo. W razie nasilenia się objawów lub braku poprawy po 48-72 godzinach leczenia objawowego, należy rozpocząć leczenie antybiotykiem.

Punkty: 0


159. Do tej pory opisano kilkanaście czynników określanych jako cytokiny pirogenne. Zaliczamy do nich m.in.:
 • IL-1
 • IL-4
 • IFN-γ
 • IL-15
 • białko C reaktywne

Uzasadnienie: Pirogeny są substancjami lub związkami, które zaburzają równowagę pomiędzy ciepło- i zimnowrażliwymi neuronami podwzgórza, powodując wzrost temperatury

Punkty: 0


160. Nadwrażliwość:
 • to natychmiastowa reakcja organizmu na powtórny kontakt z czynnikiem, który uprzednio był dobrze tolerowany
 • to natychmiastowa reakcja organizmu na pierwszy kontakt z czynnikiem uczulającym
 • to obiektywnie występujące, powtarzalne objawy wywołane przez ekspozycję na bodziec o sile i dawce dobrze tolerowanej przez zdrowe osoby
 • najważniejszymi lekami są sterydy i leki przeciwhistaminowe stosowane przewlekle
 • wszystkie odpowiedzi są prawidłowe

Uzasadnienie: W 2001 r. grupa ekspertów Europejskiej Akademii Alergologii i Immunologii Klinicznej zaproponowała nową definicję anafilaksji, jako ciężkiej, zagrażającej życiu, systemowej lub uogólnionej, natychmiastowej reakcji nadwrażliwości na powtórny kontakt z czynnikiem, który uprzednio był dobrze tolerowany. Nadwrażliwość zaś została określona, jako obiektywnie występujące, powtarzalne objawy wywołane przez ekspozycję na bodziec o sile, dawce dobrze tolerowanej przez zdrowe osoby. Zaproponowana nowa definicja anafilaksji nie podkreśla konieczności jej immunologicznego podłoża. Nadwrażliwość i anafilaksja określają zdolność organizmu do określonego typu reagowania i nie są klasyfikowane jako jednostki chorobowe.

Punkty: 0


161. W procesie obumierania neuronów w przebiegu zamartwicy udziału nie biorą:
 • jony Ca2+
 • prostaglandyny
 • GABA
 • kwas glutaminowy
 • wolne rodniki tlenowe

Uzasadnienie: Martwica charakteryzuje się wydostaniem się zawartości komórki do otaczającej ją przestrzeni międzykomórkowej. W procesie tym, do przestrzeni zewnątrzkomórkowej uwalniane zostają także neurotransmitery, w tym glutaminian. Podwyższony poziom kwasu glutaminowego w przestrzeni zewnątrzkomórkowej powoduje napływ jonów wapnia za pośrednictwem receptorów NMDA. W przebiegu niedokrwienia i niedotlenienia odgrywają rolę także inne czynniki, m.in. prostaglandyny, leukotrieny i tromboksany oraz wolne rodniki tlenowe.

Punkty: 0


162. Dzienne zapotrzebowanie na żelazo u niemowląt między 6-12 m.ż. wynosi:
 • 2 mg
 • 4 mg
 • 6 mg
 • 8 mg
 • 12 mg

Uzasadnienie: Niemowlęta między 6-12 m.ż. potrzebują dziennie około 12 mg żelaza, dzieci między 1-12 r.ż. 7-10mg, dorastający chłopcy 11 mg, a dziewczęta w okresie dojrzewania 15 mg żelaza, z tego należy pamiętać, że zostaje wchłonięte tylko około 10%.

Punkty: 0


163. Wskaż stwierdzenie fałszywe dotyczące budowy klatki piersiowej noworodków i niemowląt:
 • żebra są ustawione bardziej poziomo niż u osób dorosłych
 • przepona jest bardziej wysklepiona niż u osób dorosłych
 • klatka piersiowa jest ustawiona wdechowo
 • przeważa brzuszny tor oddychania
 • przepona jest mniej wysklepiona niż u osób dorosłych

Uzasadnienie: Pod względem budowy klatki piersiowej noworodki i niemowlęta różnią się znacznie od osób dorosłych. Żebra są ustawione bardziej poziomo, a przepona jest mniej wysklepiona niż u dorosłych. Oznacza to wdechowe ustawienie klatki piersiowej i w konsekwencji ograniczenie możliwości znacznego zwiększenia jej objętości. Wiotkość ścian klatki piersiowej dodatkowo zmniejsza skuteczność ruchów oddechowych. U niemowląt przeważa brzuszny tor oddychania.

Punkty: 0


164. Rozmaz metodą Tzancka zeskrobin z dna i treści pęcherza może być pomocny w rozpoznaniu zakażenia:
 • Candida albicans
 • Pseudomonas aeruginosa
 • Streptococcus spp.
 • Herpes simplex
 • Molluscum contagiosum virus

Uzasadnienie: W zakażeniu wirusami Herpes w preparatach mikroskopowych z treści pęcherzyków, wykonanych metodą Tzancka, widoczne są duże komórki syncytialne, wielojądrzaste z wewnątrzjądrowymi wtrętami.

Punkty: 0


165. Względne wskazania do profilaktycznego podawania żelaza występują u:
 • wcześniaków
 • dzieci narażonych na straty krwi w okresie porodowym
 • dziewczynek w okresie dojrzewania
 • dzieci z ciąż bliźniaczych
 • dzieci, których matki w czasie ciąży miały niedokrwistość

Uzasadnienie: Bezwzględne wskazania do profilaktycznego podawania żelaza występują u: • wcześniaków • dzieci z ciąż mnogich • dzieci z obniżonym poziomem hemoglobiny w okresie noworodkowym • dzieci narażonych na straty krwi w okresie porodowym • dzieci, których matki w czasie ciąży miały niedokrwistość Wskazania względne do podawania żelaza w dawce profilaktycznej są u dzieci : • z nawracającymi zakażeniami układu oddechowego i pokarmowego • w okresie szybkiego wzrostu, zwłaszcza u dziewcząt w czasie pokwitania, obficie i nieregularnie miesiączkujących • z upośledzonym łaknieniem, zwłaszcza gdy występuje niechęć do spożywania mięsa, jarzyn, owoców • ze skłonnościami do krwawień

Punkty: 0


166. U dziecka z odczynem tuberkulinowym o średnicy 18 mm, u którego żadnymi dostępnymi badaniami nie jesteśmy w stanie wykazać obecności ogniska gruźliczego, należy zalecić:
 • obserwację i powtórzenie odczynu tuberkulinowego za 3 miesiące
 • obserwację i powtórzenie badania bronchoskopowego za 1 miesiąc
 • leczenie izoniazydem przez okres 3 miesięcy
 • leczenie izoniazydem przez okres 6 miesięcy
 • leczenie izoniazydem i ryfampicyną przez okres 6 miesięcy

Uzasadnienie: Osobie z dodatnim odczynem tuberkulinowym, ale bez objawów klinicznych i zmian narządowych należy zalecić leczenie jednym lekiem przeciwprątkowym - izoniazydem, przez okres 6 miesięcy. Postępowanie takie nazywane jest chemioprofilaktyką.

Punkty: 0


167. Wskaż fałszywe stwierdzenie dotyczące diagnostyki anafilaksji:
 • próby prowokacyjne mogą być przydatne w reakcjach anafilaktoidalnych
 • próby prowokacyjne mogą być przydatne w ustaleniu przyczyny anafilaksji
 • próby prowokacyjne z podejrzanymi substancjami muszą być wykonywane w odpowiednim zabezpieczeniu
 • podawanie leków przeciwhistaminowych i glikokortykosteroidów zwiększa ryzyko wystąpienia reakcji anafilaktycznych związanych z odczulaniem
 • badanie swoistych IgE jest mniej czułe od testów skórnych

Uzasadnienie: Ogólnie testy skórne są metodą diagnostyczną z wyboru w ocenie większości potencjalnych przyczyn anafilaksji, choć w przypadku silnego uczulenia stwarzają ryzyko wystąpienia reakcji anafilaktycznej. Dlatego niekiedy zastępuje się je mniej czułym badaniem swoistych IgE. Często jednak wynik testów skórnych i badanie swoistych przeciwciał klasy IgE nie dostarczają danych wystarczających do poznania przyczyny anafilaksji. W takiej sytuacji należy rozważyć wykonanie próby prowokacyjnej z substancją podejrzewaną na podstawie wywiadu. Próby prowokacyjne mogą także być odpowiednie dla chorych z reakcjami anafilaktoidalnymi np. reakcjami na kwas acetylosalicylowy. Próby prowokacyjne z podejrzanymi substancjami muszą być wykonywane w odpowiednim zabezpieczeniu, przez osoby odpowiednio przeszkolone i umiejące właściwie postępować w przypadku reakcji na badany czynnik.

Punkty: 0


168. Zespół Sandifera to:
 • nietypowe ustawienie głowy dziecka
 • współwystępowanie refluksu żołądkowo-przełykowego i zapalenia krtani
 • nieswoiste zaburzenia motoryki przełyku
 • upośledzenie relaksacji dolnego zwieracza przełyku
 • charakterystyczne „napady zgięciowe” występujące we wczesnym dzieciństwie

Uzasadnienie: Przyczyną nasilonych zaburzeń ruchowych, prowadzących do nienaturalnego ułożenia szyi i głowy może być refluks żołądkowo-przełykowy. Zaburzenia te polegają na występowaniu długotrwałych lub przemijających epizodów kręczu szyi. W przebiegu ciężkiego refluksu mogą się pojawić prężenia dystoniczne całego ciała. Postać taka często występuje u dzieci z niepostępującymi encefalopatiami, ale można ją stwierdzić także u niemowląt bez zmian w układzie nerwowym. Rozpoznanie a następnie skuteczne leczenie refluksu żołądkowo-przełykowego prowadzi do ustąpienia zaburzeń ruchowych. Potwierdza to rozpoznanie zespołu Sandifera, zaburzenia ruchowe pojawiają się bowiem przy spadku pH w przełyku poniżej 4,0.

Punkty: 0


169. U dziecka z odwodnieniem <5% zalecana objętość doustnego płynu nawadniającego, którą należy podać w ciągu pierwszych 4 godzin nawadniania wynosi:
 • < 30 ml/kg/4h
 • 30-50 ml/kg/4h
 • 50-100 ml/kg/4h
 • > 100 ml/kg/4h
 • w tym przypadku konieczne jest zastosowanie nawodnienia dożylnego

Uzasadnienie: Nawadnianie dziecka doustnym płynem nawadniającym (DPN) w ciągu pierwszych 4 godzin, tj. w fazie rehydratacji, wygląda następująco: Stopień odwodnienia - Zalecana objętość DPN (doustnego płynu nawadniającego); < 5% - 30-50 ml/kg/4h ; 5-10% - 50-100 ml/kg/4h ; > 5% - >100 ml/kg/4h (wg Centers for Disease Control and Prevention 2003 oraz American Academy of Pediatrics 2004)

Punkty: 0


170. Wskaż fałszywe stwierdzenie dotyczące astmy oskrzelowej u dzieci:
 • Atopia jest najsilniejszym czynnikiem ryzyka rozwoju astmy oskrzelowej uwarunkowanym genetycznie.
 • Według GINA 2006 czynność płuc nie jest wiarygodnym kryterium kontroli astmy u dzieci poniżej 5 r.ż.
 • Według GINA 2006 każdy tydzień z zaostrzeniem astmy uznaje się za tydzień z astmą niekontrolowaną.
 • Nowe zalecenia GINA 2006 całkowicie eliminują z leczenia astmy doustne glikokortykosteroidy.
 • Nowe zalecenia GINA 2006 całkowicie eliminują z leczenia astmy kromony i preparaty nedokromilu sodu.

Uzasadnienie: Zgodnie z wytycznymi GINA 2006 w 5 stopniu leczenia astmy oskrzelowej można zastosować glikokortykosteroid doustny w najmniejszej dawce.

Punkty: 0


171. Wskaż zdanie fałszywe dotyczące biegunki osmotycznej:
 • przyczyną biegunki osmotycznej może być uszkodzenie błony śluzowej przewodu pokarmowego
 • w biegunce tej dochodzi do biernego przenikania wody do światła jelita
 • w wyniku głodzenia biegunka ta nie ustępuje
 • w biegunce tej osmolalność stolca może być zwiększona
 • w biegunce tej pułapka jonowa jest znacznie wyższa niż 100 mOsm/kg

Uzasadnienie: Biegunka osmotyczna Biegunka sekrecyjna Objętość stolca zwiększona bardzo duża Głodzenie bez biegunki bez wpływu Osmolalność stolca prawidłowa/zwiększona norma Pułapka jonowa >> 100 mOsm/kg < 100 mOsm/kg W biegunce osmotycznej dochodzi do uszkodzenia błony śluzowej, wzrostu ciśnienia osmotycznego w świetle jelita oraz biernego przenikania wody do światła jelita. W biegunce sekrecyjnej nie dochodzi do uszkodzenia błony śluzowej, dochodzi zaś do aktywnej sekrecji wody i elektrolitów do światła jelita.

Punkty: 0


172. Które stwierdzenie dotyczące paracetamolu i ibuprofenu jest prawdziwe?
 • obu leków nie należy łączyć ze względu na podobny mechanizm działania
 • oba leki charakteryzują się jedynie działaniem ośrodkowym
 • ibuprofen częściej niż paracetamol powoduje krwawienia z przewodu pokarmowego
 • żadnego z leków nie należy stosować u noworodków i u kobiet w ciąży
 • ibuprofen może stanowić alternatywę dla paracetamolu w terapii przeciwbólowej

Uzasadnienie: Zarówno paracetamol, jak i ibuprofen wykazują działanie ośrodkowe (paracetamol hamuje syntezę prostaglandyn we wzgórzu i podwzgórzu, natomiast ibuprofen hamuje syntazę NO w rdzeniu kręgowym). Dodatkowo ibuprofen, w przeciwieństwie do paracetamolu, działa obwodowo w miejscu zapalenia. Bardzo ważną cechą ibuprofenu, pozwalającą na uznanie go za lek alternatywny dla paracetamolu, jest jego mała gastrotoksyczność - krwawienia z przewodu pokarmowego po krótkotrwałym przeciwbólowym i przeciwgorączkowym stosowaniu ibuprofenu nie są częstsze niż po paracetamolu. Zaletą stosowania obu leków jest możliwość stosowania u noworodków i u kobiet karmiących,

Punkty: 0


173. Kliniczna definicja gorączki obejmuje:
 • przestawienie ośrodka termoregulacji na wyższy poziom
 • temperaturę mierzoną w ustach > 38°C
 • temperaturę mierzoną pod pachą > 38°C
 • temperaturę mierzoną w odbytnicy > 38°C
 • temperaturę mierzoną w odbytnicy > 37,2°C

Uzasadnienie: Kliniczna definicja gorączki to temperatura mierzona w odbytnicy powyżej 38°C, mierzona w ustach powyżej 37,8°C, a mierzona w dole pachowym powyżej 37,2°C.

Punkty: 0


174. Do gabinetu lekarskiego zgłasza się matka z 18-miesięcznym dzieckiem. Na podstawie objawów klinicznych i badania otoskopowego stwierdzasz ostre zapalenie ucha środkowego. Jaka jest właściwa opcja postępowania:
 • od początku należy leczyć dziecko amoksycyliną
 • od początku należy leczyć dziecko aytromycyną
 • od początku należy leczyć dziecko cefuroksymem
 • można się wstrzymać z decyzją o antybiotykoterapii na 48h i leczyć dziecko objawowo
 • można się wstrzymać z decyzją o antybiotykoterapii na 72h i leczyć dziecko objawowo

Uzasadnienie: Zgodnie z wytycznymi American Academy of Pediatrics i American Academy of Family Physicians z 2004 roku dziecko w wieku od 6 do 24 m.ż. z pewnym rozpoznaniem OZUŚ należy leczyć od początku skutecznym antybiotykiem.

Punkty: 0


175. Przeciwwskazaniem do nakłucia lędźwiowego u niemowląt jest/są:
 • zaburzenia krzepnięcia
 • zmiany ropne okolicy wkłucia
 • niewydolność oddechowa
 • niewydolność krążenia
 • wszystkie wymienione

Uzasadnienie: Prawidłowa jest odpowiedź e. Należy zaznaczyć, że u niemowląt z niewydolnością krążeniowo-oddechową samo przygięcie głowy do klatki piersiowej może być groźne w skutkach i wywołać napad hipoksji

Punkty: 0


176. Koilonychią określamy:
 • łyżeczkowaty kształt paznokci
 • występowanie nadżerek w kącikach ust
 • kruchość paznokci
 • mleczne zabarwienie paznokci
 • nadmierną łamliwość paznokci

Uzasadnienie: Koilonychia to wklęśnięcie płytki paznokciowej. Przyczyną tego schorzenia są najprawdopodobniej zaburzenia w synchronicznym wytwarzaniu dwóch warstw płytki paznokciowej. Środkowa część płytki paznokciowej ulega szerokiemu płytkiemu zagłębieniu, a wolny brzeg paznokcia unosi się i wywija ku górze.

Punkty: 0


177. Wskaż zdanie fałszywe dotyczące toksokarozy:
 • człowiek jest żywicielem przypadkowym glisty
 • potencjalnym źródłem zarażenia dla człowieka jest ziemia w ogrodach przydomowych i parkach oraz piaskownice
 • postać oczna występuje z reguły szybko po zarażeniu
 • przebieg zarażenia może być całkowicie bezobjawowy
 • pierwszym objawem postaci ocznej może być zez

Uzasadnienie: Opisano tropizm larw Toxocara canis do ośrodkowego układu nerwowego (OUN) i narządu wzroku. W postaci ocznej wokół larw osiadłych na dnie oka powstają ziarniniaki, mogące zajmować siatkówkę, nerw wzrokowy, tęczówkę, z towarzyszącym często wysiękiem i proliferacjami w ciele szklistym. Postać oczna występuje z reguły po upływie długiego czasu od zarażenia. Do pierwszych objawów w ocznej postaci choroby należą obniżenie ostrości wzroku (aż do całkowitej utraty widzenia chorym okiem) i zez. Późne pojawianie się zmian na dnie oka sugeruje konieczność wieloletniej kontroli okulistycznej u wszystkich chorych z rozpoznaną toksokarozą.

Punkty: 0


178. Wskaż błędne stwierdzenie dotyczące odruchu obejmowania Moro
 • odruch ten można wywołać u dziecka najwcześniej w 3 miesiącu życia
 • jednostronny brak odruchu nasuwa myśl o uszkodzeniu splotu ramiennego
 • odruch ten najczęściej zanika w 6 miesiącu życia
 • utrzymywanie się odruchu po upływie 9 miesiąca życia potwierdza chorobę OUN
 • jest zaliczany do odruchów fizjologicznych

Uzasadnienie: Odruch ten można wywołać u dziecka od chwili urodzenia mniej więcej do 5 miesiąca życia. Jednostronny brak odruchu nasuwa myśl o uszkodzeniu splotu ramiennego lub innych obwodowych neuronów ruchowych. Utrzymywanie się odruchu po upływie 6 miesięcy sugeruje istnienie choroby OUN, a po upływie 9 miesięcy ją potwierdza.

Punkty: 0


179. Mleka modyfikowane:
 • powinny być podobne składem do pokarmu kobiecego, zwłaszcza początkowe
 • są lepszą metodą żywienia niemowląt niż karmienie piersią
 • mają taką samą zawartość białka jak mleko krowie
 • zawierają zawsze probiotyki
 • nie mogą być stosowane u niemowląt w pierwszych 4-6 miesiącach życia

Uzasadnienie: Najlepszą metodą żywienia niemowląt jest karmienie piersią. Mleko modyfikowane początkowe można stosować w pierwszych 4-6 miesiącach życia, gdy nie może być ono karmione piersią. Ma on zmieniony stosunek białek serwatkowych do kazeiny – najczęściej te pierwsze przeważają. W dużej mierze taki preparat może zastąpić pokarm naturalny – zapewnia niezbędne składniki odżywcze, a przez to odpowiedni wzrost niemowlęcia.

Punkty: 0